Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 48: Nitre Gabaón töbätä

Kukwe kira 48: Nitre Gabaón töbätä

JUTA kabre Canaán tä ja mike juto rükäre Israel ben. Raba ganane ruin ietre. Akwa nitre Gabaón ñan töbike ye erere. Ngöbö tä nitre Israel dimike gare ietre aune ñan tö ja mikai Ngöbö rüere. Yebätä, ¿nitre Gabaón dre nuainbare gare mäi?

Ni nüne kä mente känti kwrere ja bämikani kwetre. Ruäre käkwe dän nötaninte kitani jabätä aune sandalia namanina niken ngwarbe kitani ngotobätä. Sako käme mikani kwetre mula yebätä aune ban nötare bätä nikanina ngwarbe jänikani kwetre. Nikani Josué känti aune niebare kwetre: ‘Nunki kä mente känti, ñobätä ñan aune Ngöbö kri munkwe Jehová ye kädrieta nun olote. Jondron jökrä nuainbare kwe munkrä Egipto ye gare nuen. Yebätä nitre nun jie ngwanka käkwe nun mikaba mrö ükete ngwankäre jai aune nun juani kwe niere muen: “Nun sribikä munkrä. Munkwe ñan rüdi nunbe käbämike nuen.” Nun kä mente känti jatani, yebätä dän nötaninte nunbätä aune ban niena nötare bätä nikira ngwarbe nunkä.’

Josué bätä nitre mräkä ji ngwanka käne käkwe nitre Gabaón kukwei mikani era jai. Yebätä ñan rüdi ben kwetre käbämikani kwe ietre. Akwa köbömä bitikäre nitre Gabaón ye nüne känime gani kwetre.

Josué ngwanintari, ‘¿ñobätä mun jatani kä mente känti munkwe nieba nuen?’

Nitre Gabaón niebare: ‘Ngöbö munkwe Jehová käkwe kä Canaán jökrä käbämikani muen niebare nuen. Munkwe nun kämikadre jürä rababa nunbätä.’ Akwa nitre Israel käkwe kukwe käbämikani ye erere nuainbare kwetre aune ñaka nitre Gabaón kämikani kwetre. Mikani sribire jakrä kwetre.

Rei Jerusalén namani rubun nitre Gabaón yekrä, ja mäkäni kwetre nitre Israel ben yebätä. Yebätä rei nibokä ie niebare kwe: ‘Jakwre ti dimike rüre Gabaón rüere.’ Ye erere ni rike käkwe nuainbare. Nitre Gabaón ja mäkäni Israel ben yebätä rei ni rike namani rüere, ¿yekänti ja ngwani töbätä kwetre? Ani mike gare jai.

Josué 9:1-27; 10:1-5.

Josué aune nitre Gabaón


kukwe ngwantarita

 • ¿Ñobätä nitre Gabaón ye ñan ja erebe nitre juta kabre Canaán yebe?
 • Bämikani ye erere, ¿nitre Gabaón dre nuainbare, aune ñobätä?
 • ¿Josué bätä nitre ji ngwanka Israel käkwe dre käbämikani nitre Gabaón ie, akwa köbömäkäre dre gani kwetre?
 • Nitre Gabaón käkwe ja mäkäbare nitre Israel ben namani gare rei juta madate ie angwane, ¿dre namani bare?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Josué 9:1-27 yebätä.

  “Nitre kä Canaán ye kämikadre jökrä” Jehová niebare nitre Israel ie, akwa ¿nitre Gabaón ñaka kämikani ye ngwane niara töi meden kwin mikani gare kwe? (Jos. 9:22, 24; Mat. 9:13; Hech. 10:34, 35; 2 Ped. 3:9.)

  Josué kukwe ükaninte nitre Gabaón ben ye erere nuainbare kwe, ¿yebiti kukwe meden kwin bämikani kwe nitre kristiano kä nengwane kräke? (Jos. 9:18, 19; Mat. 5:37; Efe. 4:25.)

 • Ñäkädre Josué 10:1-5 yebätä.

  ¿Ni kwati krubäte Ngöbö mikaka täte kä nengwane ye tä ja ngwen ño nitre Gabaón erere, aune ye köböire mikata tuin ño jai? (Jos. 10:4; Zac. 8:23; Mat. 25:35-40; Rev. 12:17.)