Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 45: Nitre nikani ñö Jordante ta

Kukwe kira 45: Nitre nikani ñö Jordante ta

¡MIKE ñärärä! ¡Nitre Israel tä näin ñö Jordante ta! Akwa ¿ñö ame? Ñobätä ñan aune kä ye ngwane ñü näkäin krubäte tibien, ye känenkri ñö nämene nen ere krubäte. ¡Akwa ñö ye ngrötani jökrä! ¡Aune nitre Israel tä näin kä nötare yebiti nuainbare kwetre mren Tain yete erere! ¿Ñö ye nikani ño? Ani mike gare jai.

Nitre Israel tä näin ñö Jondrante ta

Kä nükani nänkäre ñö Jordán yete ta nitre Israel ie näire, Josué kukwe ne niedre Jehová niebare ie: ‘Nitre sacerdote ye rikadre käne kaja deme ye ngwena. Niaratre käkwe ngoto mikai ñö Jordán yete angwane ñaka rabai nen.’

Erere nitre sacerdote nikani kaja deme ye ngwena nitre käne. Niaratre namani ñö Jordán yete angwane, nitre sacerdote nikani ñöte ta. Ñö ye nämene kri aune nen ja dibiti. ¡Akwa niaratre käkwe ngoto mikani ñö yete angwane, ñaka namani nen! ¡Jondron ñan tuabare! Kädrikri Jehovakwe ñö kri ye rötani. ¡Ñö kri ye namani nötare!

Nitre sacerdote kaja deme ngwanka ye nikani ñöte ta kä nötare yebiti. ¿Bämikani ye tuin mäi? Niaratre nämene yete angwane, nitre Israel jökrä nikani ñö Jordán yete ta kä nötare yebiti.

Nitre jökrä nikani ta angwane, Jehová Josué mikani niere nitre ni jätä biti nibu dite ie: ‘Nitre sacerdote tä ñö kri yete kaja deme ben yekänti mun rika. Yete munkwe jä kwäjätä biti kubu ükakrö aune munkwe mika känti nitre jökrä tädre dibire. Kä ja känenkäre, te monsotre munkwe käkwe ngwandretari ye dre gärätä, ye ngwane kaja deme jänikani ñö Jordán yete ta näire ñö ye ñan namani nen munkwe niedre ie. ¡Jä ye käkwe jondron ñan tuabare ye ngwain törö ietre!’ Nitre sacerdote nämene ñö krite yekänti Josué käkwe jä kwäjätä biti kubu ükaninkrö arato.

Josué

Mrä sacerdote kaja deme ngwanka ye ie Josué niebare: ‘Näin jate Jordán yete.’ Nuainbare kwetre angwane, ñö namani nenta bobukäre.

Josué 3:1-17; 4:1-18.kukwe ngwantarita

 • ¿Jehová dre ñan tuabare nuainbare ne kwe nitre Israel rikadre ñö Jordán yete ta?
 • ¿Nitre Israel käkwe dre nuaindre tödeka bämikakäre ne kwe rikadre ñö Jordán yete ta?
 • ¿Ñobätä Josué jä krikri ükadrekrö kwäjätä biti kubu ño yete Jehová niebare ie?
 • ¿Nitre sacerdote nikani jate ñö Jordán yete angwane dre namani bare?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Josué 3:1-17 yebätä.

  Kukwe ne tä mike gare erere, ¿nikwe dre nuaindre ne kwe Jehová ni dimikadre aune kukwe kwin nuaindre kwe nikrä? (Jos. 3:13, 15; Pro. 3:5; Sant. 2:22, 26.)

  ¿Kä Käbämikani nitre Israel ie yekwäre nikanintre ñö Jordán yete ta angwane, ñö ye nämene ño aune kukwe ye käkwe Jehová käikitaninkä ño? (Jos. 3:15; 4:18; Sal. 66:5-7.)

 • Ñäkädre Josué 4:1-18 yebätä.

  ¿Drekäre jä kwäjätä biti kubu ñö Jordán yete ükaninkrö aune mikani Guilgal? (Jos. 4:4-7.)