Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 44: Rahab nitre kä tuabitikä ükani

Kukwe kira 44: Rahab nitre kä tuabitikä ükani

KUKWE kri tä nitre ne kisete. Gitiadre ne kwe ñan kämikadre. Nitre ye Israel kä tuabitikä, aune meri dimikaka ye Rahab. Juta Jericó känti, ki mikani mente kwin yebätä Rahab tä nüne. Kukwe ne namani bare ño ani mike gare jai.

Nitre Israel namanina nänkäre ñö Jordán yete ta nemen Canaán. Akwa rikadre känenkri, Josué ni juani nibu kä tuinbiti. Niebare kwe ietre: ‘Munkwe kä aune juta Jericó ye mika ñärärä.’

Rahab aune nitre nibu Israel kä tuabitikä

Nitre kä tuabitikä namani Jericó ngwane nikani Rahab gwirete. Akwa ni iti käkwe niebare rei Jericó ie: ‘Nitre Israel nü nibu deu kä tuinbiti.’ Ne namani gare rei ie ngwane, ni juani nibu kwe niere Rahab ie: ‘¡Nitre tä mä gwirete ye denkä jubäre!’ Akwa Rahab nitre ye ükani ju dokwäte. Yebätä niebare kwe: ‘Nitre nü nete, akwa niaratre kä medenkänti ñan gare tie. Kä kira drüne aune nikita, jukwe dika jämi jite känenkri. ¡Mun näin betekä aune rakaitare muen!’ Aune nitre ye nikani betekä jiebiti.

Nikaninta ngwane, Rahab nikani betekä ju dokwäte. ‘Jehová kä ne biain muen gare tie,’ niebare kwe nitre kä tuabitikä ie. ‘Mun kä mikaninkä Egipto ngwane, niara mren Tain ye mikani ngrötö bätä munkwe rei Sehón bätä Og kämikani ye gare nuen. Ti jondron kwin nunie munkrä, erere munkwe jondron kwin nuain tikrä, käbämike tie. Munkwe ti rün, ti meye, ti ngwai aune ti eteba mika kwäre.’

Nitre kä tuabitikä käkwe ye erere käbämikani ie. ‘Mä kö tain ne mäkä ventana yebätä jai,’ ‘aune mäkwe mä mräkätre jökrä ükakrö ja gwirete,’ nitre kä tuabitikä niebare ie. ‘Nun jökrä rükaita juta Jericó diankäre jai angwane, kö ne jutuai nuen, nunkwe ñaka nitre mä gwirete ye kämikai.’ Nitre kä tuabitikä nükaninta Josué känti angwane, niaratre kukwe ye niebare jökrä ie.

Josué 2:1-24; Hebreos 11:31.kukwe ngwantarita

 • ¿Rahab tä nüne medente?
 • ¿Nitre nibu bämikani ye nire, aune ñobätä tä Jericó?
 • ¿Rei Jericó käkwe dre niebare Rahab ie, aune Rahab dre niebare ie?
 • ¿Rahab käkwe nitre nibu ye dimikani ño, aune dre käräbare kwe ie?
 • ¿Nitre nibu kä tuabitikä dre käbämikani Rahab ie?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Josué 2:1-24 yebätä.

  ¿Nitre Israel nikani Jericó rüere ye ngwane, Jehová kukwe käbämikani Éxodo 23:28 ye namani bare ño? (Jos. 2:9-11.)

 • Ñäkädre Hebreos 11:31 yebätä.

  ¿Tödekadre ye ütiäte krubäte ye Rahab käkwe bämikani ñö? (Rom. 1:17; Heb. 10:39; Sant. 2:25.)