Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 43: Josué mikani ji ngwen käne

Kukwe kira 43: Josué mikani ji ngwen käne

MOISÉS tö namani näin Canaán nitre Israel ben. Yebätä niebare kwe: ‘Jehová, ti tuenmetre näin ñö Jordán yete ta, kä kwin ye tuakäre.’ Akwa Jehová niebare: ‘¡Ñakare! ¡Mä ñan kukwe ye nieta!’ ¿Ñobätä Jehová ye niebare ie gare mäi?

Moisekwe jä metani angwane kukwe namani bare yebätä. Ngwen törö jai: niara bätä Aarón ñaka Jehová mikani ütiäte. Jehovakwe ñö diainkä jä yete ye ñaka niebare kwetre nitre ie. Yebätä Jehovakwe ñaka tuainmetre näin Canaán niebare kwe ie.

Aarón krütani ye bitikäre, Jehová niebare Moisés ie: ‘Josué ngwena aune mäkwe mika sacerdote Eleazar bätä nitre mräkä ye ngwärekri. Aune yete, ni jökrä ngwärekri Josué ye ji ngwanka mrä mä nie ietre.’ Jehovakwe niebare erere Moisekwe nuainbare, bämikani ye erere.

Josué rabai ji ngwen ye Moisés tä mike gare

Jehová niebare Josué ie: ‘Mä ja ngwan dite aune mä ñan kä jürä ngwan jabätä. Tikwe kä Canaán käbämikani nitre Israel ie yekänti mäkwe jie ngwain, aune ti tädi mäbe.’

Biti kä Moab yekänti Moisés rikadre mente kwin ngutuä Nebo yebiti Jehová niebare ie. Kä yekänti Moisés nikrabare ñö Jordán yebätä mentokwäre, aune kä bä nuäre Canaán ye tuani kwe. Jehová niebare: ‘Kä ne meden tikwe käbämikani Abrahán, Isaac bätä Jacob monsoitre ie. Ti mä miri tuin, akwa tikwe ñan mä tuainmetre näin känti.’

Ngutuä Nebo yebiti, Moisés krütani. Kä nämene 120 niarabiti. Nämene dite aune kä nämene tuin kwin ie. Nitre ye namani ulire aune jökrä käkwe Moisés muaibare krubäte. Akwa Josué namani ji ngwanka mrä ye käi namani juto niaratre yebätä.

Números 27:12-23; Deuteronomio 3:23-29; 31:1-8, 14-23; 32:45-52; 34:1-12.kukwe ngwantarita

 • ¿Nitre nibu tä Moisebe bämikani ye nire?
 • ¿Jehová dre niebare Josué ie?
 • ¿Ñobätä Moisés nikani ngutuä Nebo yebiti kwin, aune Jehová dre niebare ie?
 • ¿Kä nämene kwäbe Moisebiti aune krütani?
 • ¿Ñobätä nitre namani ulire, akwa drebätä kä namani jutobätä?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Números 27:12-23 yebätä.

  ¿Sribi meden ütiäte Jehová biani Josué ie, aune kä nengwane Jehová töita juta Kwe yebätä tä bämike ño? (Núm. 27:15-19; Hech. 20:28; Heb. 13:7.)

 • Ñäkädre Deuteronomio 3:23-29 yebätä.

  ¿Ñobätä Jehová ñaka Moisés bätä Aarón tuanimetre niken kä käbämikani kwe yete, aune kukwe ye tä dre driere ja tökrä nie? (Deu. 3:25-27; Núm. 20:12,13.)

 • Ñäkädre Deuteronomio 31:1-8, 14-23 yebätä.

  ¿Jehová mäträbare Moisebätä ye kani ngäbiti töi bobrebiti kwe, ye bämikani ño kwe kukwe niebare mrä kwe nitre Israel ie yebiti? (Deu. 31:6-8, 23.)

 • Ñäkädre Deuteronomio 32:45-52 yebätä.

  ¿Kukwe Ngöbökwe ye käkwe ni töimikadre ño? (Deu. 32:47; Lev. 18:5; Heb. 4:12.)

 • Ñäkädre Deuteronomio 34:1-12 yebätä.

  Moisés ñaka Jehová tuabare metre, ¿akwa Deuteronomio 34:10 ye tä dre mike gare niara nämene ja mäke ño Ben yebätä? (Éxo. 33:11, 20; Núm. 12:8.)