Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 42: Mula käkwe blitabare

Kukwe kira 42: Mula käkwe blitabare

¿MULA ye blite nie tärä mä olote? ‘Ñakare,’ mä niedre. ‘Jondron nire ye ñan blite.’ Akwa mula blitabare Biblia tä niere. Namani bare ño ani mike gare jai.

Ángel

Nitre Israel namanina bäsi nänkäre kä Canaán känti. Balac, rei kä Moab känti, yebätä nitre Israel jürä nämene. Yebätä, ni kädeka nämene Balaam käräbare kwe kukwe tare niekäre nitre Israel rüere. Ngwian käbämikani ere kwe ie, yebätä Balaam nikani mula yebiti Balac känti.

Jehová ñan tö namani Balaam tuai kukwe tare niere juta kwe rüere. Yebätä, ángel juani iti kwe nünenkä jite, ngitra nga ngwen kisete Balaam ketakakäre. Ángel ye ñan jutuabare Balaam ie, akwa mula ie jutuabare. Mula namani näinte mento ángel yebätä, aune mrä namani tibien jite. Balaam namani rubun krubäte, aune metani kwe krimanabiti.

Jehová mula mikani blite Balaam ben. ‘¿Ti dre nuni mäbätä aune mätä ti mete?’ mula ngwanintari ie.

Balaám tä mulabiti

‘Ni töi ñaka erere mätä ti mike ja ngwen,’ Balaam niebare ie. ‘¡Ngitra tärä ti kisete akrä ti mä kämikadre!’

‘¿Ti tärä ne erere nuainne mäbätä?’ mula ngwanintari ie.

‘Ñakare,’ Balaam niebare.

Ángel nämene jite ngitra nga ngwen kisete ye Jehová mikani tuin Balaam ie. Ángel niebare: ‘¿Ñobätä mä mula mäkwe miti? Tiki ji dike mä jiete, ne kwe mä ñan rikadre kukwe tare niere Israel rüere. Mula mäkwe käkwe ñaka nändre mento akrä ti mä kämikadre, akwa tikwe ñaka mula mäkwe nuaindre tare.’

Balaam niebare: ‘Ti ja miri ngite. Mä täni jite ñan gare tie.’ Ángel käkwe Balaam tuanimetre näin, aune Balaam nikani Balac tuakäre. Tö namani kukwe tare niedi Israel rüere, akwa Jehovakwe mikani kukwe kwin niere bämä Israel kräke.

Números 21:21-35; 22:1-40; 23:1-30; 24:1-25.kukwe ngwantarita

 • ¿Balac ye abokän nire, aune ñobätä Balaam käräbare kwe?
 • ¿Ñobätä mula Balaamkwe ye käkwe ja kitani tibien jite?
 • ¿Mula käkwe dre niebare Balaam ie?
 • ¿Ángel käkwe dre niebare Balaam ie?
 • ¿Balaam tö namani kukwe tare niedi Israel rüere ye ngwane dre namani bare?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Números 21:21-35 yebätä.

  ¿Ñobätä Israel käkwe Sehón rei nitre amorreo kwe, bätä Og rei Basán kwe ye ganainbare? (Núm. 21:21, 23, 33, 34.)

 • Ñäkädre Números 22:1-40 yebätä.

  ¿Ñobätä Balaam tö namani kukwe tare niedi Israel rüere, aune kukwe meden ja tökrä drieta nie? (Núm. 22:16, 17; Pro. 6:16, 18; 2 Ped. 2:15; Jud. 11.)

 • Ñäkädre Números 23:1-30 yebätä.

  Ni Ngöbö mikaka täte erere Balaam namani blite, ¿akwa kukwe nuainbare kwe ye käkwe dre mikani gare? (Núm. 23:3, 11-14; 1 Sam. 15:22.)

 • Ñäkädre Números 24:1-25 yebätä.

  Jehová tö dre nuain ye erere rabai bare, ¿kukwe Bibliabätä ne tä ni dimike ño tödeke ie? (Núm. 24:10; Isa. 54:17.)