Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 40: Moisés käkwe jä metani

Kukwe kira 40: Moisés käkwe jä metani

KÄ NIKANI… ¡10, 20, 30, 39 ta! Aune nitre Israel nämene kä ngwarbe nötare yekänti. Akwa kä jökrä yete Jehová juta kwe ngübabare. Bukani maná yete kwe. Rare nämene jie ngwen muta yebiti, aune dibire ñukwä trä yebiti. Dän ñan nikani ngwarbe kän aune ngoto ñan namani bren.

Nitre Israel kä mikaninkä Egipto ye bitikäre kä nikani gre ketebu ta, kä ye ngwane nämene kä gre ketebukäre söi kena yete. Nitre Israel nämene bobukäre kä Cades känti. Kä 40 ye känenkri, niaratre nämene yete angwane nitre ni jätä biti nibu juani kä Canaán tuinbiti. Míriam Moisés ngwai krütani Cades. Yete kukwe tare nakaninkä, käne ye erere.

Ñö ñaka namani kwen nitre ie. Namani niere Moisés ie: ‘Nun krütadre Egipto ye rabadre bäri kwin nunkrä. ¿Drekäre mä jatani nun ngwena kä nekänti? Nete jondron ñaka nirien jire. Nete kri ngwä ñaka, higo, uva, aune granada ñakare jire. Ñö ñaka ñadre jire chi.’

Moisés käkwe jä metani

Moisés bätä Aarón nikani orare tabernáculo yete angwane, Jehová niebare Moisés ie: ‘Nitre ye ükökrö. Biti, jä tä yete ye ie mäkwe ñäkä nitre jökrä okwäbiti. Jä nete ñö rabai nen ere mun aune jondron nire munkwe ye jökrä kräke.’

Ye erere Moisés käkwe nitre ükaninkrö, aune niebare kwe: ‘¡Nitre ñaka tö ngwen Ngöbö ie, ti kukwe nuin! ¿Ti bätä Aarón käkwe ñö diandrekä jä nete mun kräke?’ Biti, Moisés jä ye metani bobu krimana yebiti, aune ñö namani nen ere yete. Ñö namani ere nitre bätä jondron nire jökrä kräke.

Akwa Jehová namani rubun Moisés bätä Aarón kräke. ¿Ñobätä gare mäi? Ñobätä ñan aune Moisés bätä Aarón käkwe niebare nunkwe ñö mikai nen jä nete. Akwa Jehová käkwe ye nuainbare. Moisés bätä Aarón käkwe ñaka kukwe metre niebare, yebätä Jehovakwe mikai ja ngie nuin niebare kwe ietre. Ngöbö Jehová käkwe niebare ietre. ‘Mun ñaka näin juta tikwe ngwena kä Canaán känti.’

Biti nitre Israel käkwe kä mikaninkä kä Cades känti. Namani ngutuä Hor yekänti. Ngutuä yebiti Aarón krütani. Ka namani 123 niarabiti angwane krütani. Nitre Israel namani ulire krubäte, aune sö krati Aarón muaibare kwetre. Eleazar Aarón monsoi namani ji dokwäre nitre Israel kräke.

Números 20:1-13, 22-29; Deuteronomio 29:5.kukwe ngwantarita

 • ¿Nitre Israel nämene kä ngwarbe nötare känti angwane Jehová ngübabare ño?
 • ¿Nitre Israel namani Qadés ye ngwane drebätä namanintre blite Ngöbö rüere?
 • ¿Jehová dre nuainbare ñö biankäre nitre bätä jondron nire ye ie?
 • ¿Ni iti bämikani kisekite jabätä ye nire, aune ñobätä tä nuainne?
 • ¿Ñobätä Jehová namani rubun Moisés bätä Aarón kräke, aune mikani ja ngie nuin ño kwe?
 • ¿Dre namani bare kä Hor känti, aune nire kädekani sacerdote bäri kri Israel?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Números 20:1-13, 22-29 bätä Deuteronomio 29:5 yebätä.

  ¿Jehová nitre Israel ngübabare kä ngwarbe nötare känti, ye tä dre mike gare nie? (Deu. 29:5; Mat. 6:31; Heb. 13:5; Sant. 1:17.)

  ¿Moisés bätä Aarón käkwe ñan Jehová käikitaninkä nitre Israel okwäbiti, ye namani tuin ño ie? (Núm. 20:12; 1 Cor. 10:12; Rev. 4:11.)

  Jehová mäträbare Moisebätä ye niarakwe kani ngäbiti, ¿ye tä dre driere nie? (Núm. 12:3; 20:12, 27, 28; Deu. 32:4; Heb. 12:7-11.)