Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 39: Krimana Aaronkwe blü namani

Kukwe kira 39: Krimana Aaronkwe blü namani

KRI blü bätä almendro ngwä tain nirien kribätä mike ñärärä. Krimana ye Aaronkwe. ¡Kri blü aune kri ngwä tain ye ririabare köböitibe deu! Ñobätä ani mike ñärärä.

Krimana blüre ye Moisés tä bien Aarón ie

Nitre Israel nänbare kä kabre te kä ngwarbe nötare yebiti. Nitre ruäre ñaka tö namani Moisés tuai ji ngwen käne, aune ñaka tö namani Aarón tuai nemen sacerdote bäri kri. Coré, Datán bätä Abiram käkwe ja töi mikani ye erere, aune nitre 250 ji ngwanka käne töi namani erere arato. Nitre jökrä ne käkwe niebare Moisés ie: ‘¿Ñobätä mätä ja mike bäri kri nun jökrä biti ta?’

Moisekwe niebare Coré bätä nitre nänkä ben ie: ‘Jetebe dekä munkwe jondron incienso kukwakrä yete incienso mika. Biti mun jata tabernáculo Jehovakwe yete. Niarakwe nire diainkä ye rabai gare nie.’

Jädrinaine Coré bätä nitre 250 nänkä ben nükani tabernáculo yete. Nitre mada kwati nükani dimike. Jehová namani rubun krubäte. ‘Kä mikekä nitre töi käme yebätä,’ niebare Moisekwe. ‘Jondron kwetre yebätä mun ñan kise mika.’ Nitre käkwe mikani täte, aune kä mikaninkä kwetre Coré, Datán bätä Abiram yebätä.

Moisekwe niebare mada: ‘Kukwe nebiti nire diainkä Jehovakwe ye rabai gare muen. Kä tibien ngetrai aune nitre töi käme ye ñaikä kwe.’

Moisés blitabare täte aune, kä tibien ye ngetrani. Coré, Datán, Abiram bätä jondron kwetre aune nitre mräkä nänkä ben ye nikani nguse, aune dobro ye ngätäninta jai niaratre yebiti. Nitre nikani nguse ye kukwe juruabare nitre mräkä ie angwane, niebare kwetre ja dibiti: ‘¡Ngitie! ¡Dobro raba ni ñainkä arato!’

Coré bätä nitre 250 nänkä ben nämene tabernáculo ye ken. Yebätä Jehová ñukwä juani, aune jökrä nukwani. Biti Jehová niebare Aarón monsoi Eleazar ie, jondron rä mane ngwä nitre ngwakare kwe, yebiti kä ükaninte jondron kukwakrä ye jue krä chi sribedre kwe niebare ie. Kä ükaninte jondron kukwakrä jue sribebare ye nämene mike gare nitre Israel ie, Aarón bätä monsotre kwe ye aibe rabadre sacerdote Jehová kräke.

Akwa Jehovakwe Aarón bätä monsotre kwe kädekani sacerdote ye tö namani mikai gare metre. Yebätä niebare kwe Moisés ie: ‘Nitre Israel juta kwatire kwatire jie ngwanka ye jatadre iti krimana kwe ngwena. Nitre Leví mräkä ye kräke Aarón jatadre krimana ngwena. Biti krimana kratire kratire ye mä mika tabernáculo yete, kaja deme ye känenkri. Nire diainkä tikwe ji ngwankäre käne, ye krimana kwe blü rabaikä.’

Jädrinaine Moisés nikrabare aune, ¡krimana Aaronkwe ye blü namani bätä almendro ngwä tain ririabare kri yebätä! ¿Ñobätä Jehová krimana Aaronkwe mikani blü nemen nibira gare mäi?

Números 16:1-49; 17:1-11; 26:10.kukwe ngwantarita

 • ¿Moisés bätä Aarón mikani ji ngwanka yebätä nirekwe ja mikani rüere, aune dre niebare kwetre Moisés ie?
 • ¿Moisés dre käräbare Coré bätä nitre 250 nänkä ben ye ie?
 • ¿Moisés dre niebare nitre ie, aune blitabare täte kwe angwane dre namani bare?
 • ¿Coré bätä nitre 250 nänkä ben yebätä dre namani bare?
 • ¿Eleazar Aarón monsoi, käkwe dre nuainbare jondron rä mane ngwä nitre kämikani yekwe yebiti, aune ñobätä?
 • ¿Ñobätä Jehová krimana Aaronkwe ye mikani blü nemen? (Bämikani mike ñärärä.)

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Números 16:1-49 yebätä.

  ¿Coré bätä nitre nänkä ben dre nuainbare, aune ñobätä kukwe yebiti ja mikani kwetre Jehová rüere? (Núm. 16:9, 10, 18; Lev. 10:1, 2; Pro. 11:2.)

  ¿Coré bätä nitre 250 “bäri ütiäte” ye käkwe dre niebare abokän ñaka kwin? (Núm. 16:1-3; Pro. 15:33; Isa. 49:7.)

 • Ñäkädre Números 17:1-11 bätä 26:10 yebätä.

  ¿Krimana Aaronkwe mikani blü nemen ye tä dre mike gare nie, aune ñobätä mikadre arka yete Jehová niebare? (Núm. 17:5, 8, 10.)

  ¿Krimana Aaronkwe biti kukwe bämikani ye tä kukwe meden ütiäte driere ja tökrä nie? (Núm. 17:10; Hech. 20:28; Fili. 2:14; Heb. 13:17.)