Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 38: Nitre 12 kä tuabitikä

Kukwe kira 38: Nitre 12 kä tuabitikä
Nitre israelita kä tuabitikä tä kri ngwä ngwen

NITRE tä kri ngwä ngwen ye tuin mäi. Uva küdeiti ere krubäte mike ñärärä. Ni nibu tä ngwen kribätä. Aune higo bätä granada mike ñärärä. ¿Kä medekänti kri ngwä kwin ye jäntäni? Kä Canaán känti. Kä yekänti Abrahán, Isaac bätä Jacob nämene nüne. Akwa mrönika namani yebätä, Jacob nikani nüne Egipto mräkätre yebe. Kä nikani 216 ta, aune Moisés nikani nitre Israel ngwenanta kä Canaán känti. Tätre kä Cades, kä ngwarbe nötare yekänti.

Kä Canaán känti nitre töi käme nämene nüne. Yebätä Moisekwe nitre 12 juani kä tuinbiti, aune niebare kwe ietre: ‘Nita nüne nibe yete, dite o ñakare ye munkwe mika gare kwin jai. Kä ye kwin nura nökara o ñakare ye munkwe mika ñärärä. Mun jata kri ngwä ruäre ngwena arato.’

Nitre kä tuabitikä ye nükaninta kä Cades känti, aune niebare kwe Moisés ie: ‘Kä ye kwin krubäte.’ Ye bämikakäre metre, kri ngwä ruäre mikani tuare kwe ie. Akwa nitre 10 kä tuabitikä käkwe niebare: ‘Nitre nünanka yete ye krikri aune dite. Ni törbadre kä diainkä kän aune ni kämikadre kwetre.’

Kukwe ne niebare nitre Israel ie aune kä jürä namani bätätre. ‘Ni gatadre Egipto o kä ngwarbe nötare nekänti ye bäri kwin,’ niebare kwetre. ‘Ni kämikai rübätä, aune ni muko bätä monsotre nikwe jänäin ngite. ¡Ani ni mada denkä ni jie ngwankäre Moisés ye täte, aune ni näinta Egipto!’

Akwa ni kä tuabitikä nibu käkwe tö ngwani Jehová ie, aune tö namani nitre mräkä töi mikai jäme. Kädekata Josué bätä Caleb. Niebare kwetre: ‘Mun ñan kä jürä ngwan jabätä. Jehová tä nibe. Kä ye rabai nuäre diandre jai.’ Akwa nitre käkwe ñaka kukwe nuabare. Aune tö namani Josué bätä Caleb kämikai.

Kukwe ye Jehová mikani rubun krubäte, yebätä niebare kwe Moisés ie: ‘Nitre biti kä niena 20 o bäri ye ñaka näin kä Canaán känti. Jondron ñan tuabare tikwe nuainbare okwäbiti Egipto bätä kä ngwarbe nötare yebiti, akwa jämi tö ngwen tie. Yebätä nändi kwetre kä 40 te kä ngwarbe nötare yebiti, aune mrä jökrä krütai. Josué bätä Caleb aibe näin kä Canaán känti.’

Números 13:1-33; 14:1-38.kukwe ngwantarita

 • ¿Uva küdei ere bämikani ye tuin ño mäi? ¿Kä medenkänti jäntäni?
 • ¿Ñobätä Moisés käkwe nitre 12 juani kä Canaán ye tuinbiti?
 • ¿Nitre 10 kä tuabitikä nükaninta ye käkwe dre niebare Moisés ie?
 • ¿Nitre kä tuabitikä nibu nämene tö ngwen Jehová ie, ye bämikani ño kwetre aune kädekata ño?
 • ¿Ñobätä Jehová namani rubun, aune dre niebare kwe Moisés ie?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Números 13:1-33 yebätä.

  ¿Nire nire dianinkä kä tuabitikäre, aune ñobätä sribi namani kisete ye ütiäte krubäte? (Núm. 13:2, 3, 18-20.)

  Ñobätä Josué bätä Caleb töi ñaka namani ja erebe nitre mräkä kä tuabitikä ye erere, aune ye tä dre driere nie? (Núm. 13:28-30; Mat. 17:20; 2 Cor. 5:7.)

 • Ñäkädre Números 14:1-38 yebätä.

  ¿Jehová nitre mikani ji ngwanka käne Kä tibienbätä ye rüere ñäkädre, yebätä nikwe dre ngwandre törö jai? (Núm. 14:2, 3, 27; Mat. 25:40, 45; 1 Cor. 10:10.)

  Jehová töita metre ni itire itire niara mikaka täte yebätä, ¿ye Números 14:24 tä mike gare ño? (1 Rey. 19:18; Pro. 15:3.)