Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 34: Mrö mrä

Kukwe kira 34: Mrö mrä

¿NITRE tä dre ükökrö gare mäi? Ye jondron kwetadre. Bä ngwen, krä kia aune kri kä kia ye kwrere.

Nitre isrelita tä maná ükökrö

Kä nikani krire sö krati näre ta, nitre Israel nikani mento kä Egipto yebätä. Niaratre tä kä ngwarbe nötare yekänti. Yete mrö ñaka krubäte, yebätä niaratre namani niere: ‘Jehovakwe ni mürie ketadre Egipto ye bäri kwin. Yete ni tö nämä dre kwetai erere ni nämä kwete.’

Yebätä Jehovakwe niebare: ‘Tibike mrö kä kwinbätä mike näkäin kä tibienbätä.’ Aune erere nuainbare kwe. Jädrinaine, jondron bä ngwen näkäni tibien jutuabare nitre Israel ie angwane, namani ngwentari jai: ‘¿Ne dre?’

Moisekwe niebare: ‘Ye Jehovakwe mrö biani kwetadre munye.’ Nitre käkwe kädekani MANÁ. Torta krä kia sribebare munköbe ye erere Maná ye bänä.

Moisekwe niebare nitre ie: ‘Ni itire itire raba kwete nuäi näre munkwe ükakrö.’ Yebätä, dekä dekä nämene ye erere nuainne. Maná nämene nemen tibien ye ñänä nämene kite ngire angwane nämene ngüdüete.

Moisekwe niebare arato: ‘Mun ñaka rabadre maná ye mike kwin köbö jetebe kräke.’ Akwa nitre ruäre nämene nuainne. ¿Dre nämene nemen bare gare mäi? ¡Maná mika nämene kwin ye jädrinaine nämene nemen ngine aune rä kure!

Akwa köböiti bämän kratire kratire maná ükadrekrö bäri ere Jehová niebare ietre. Ye nuaindre köbö ti yete. Ye mikadre kwin köbö jädrinaine yekrä kwetre niebare Jehovakwe, ñobätä ñan aune köbö kükü yete ñaka mikai näkäin tibien kwe. Niaratre nämene maná ye mike kwin köbö kükükäre yete angwane, ¡ñaka nämene nemen ngine aune rä kure! ¡Ye jondron mada ñan tuabare nuain nämene Jehovakwe!

Nitre Israel nämene kä ngwarbe nötare yekänti angwane, kä jökrä te maná kwetani kwetre.

Éxodo 16:1-36; Números 11:7-9; Josué 5:10-12.kukwe ngwantarita

 • ¿Nitre bämikani ye tä dre ükökrö, aune jondron ye kä ño?
 • ¿Maná ükadrekrö yebätä Moisés dre niebare nitre Israel ie?
 • ¿Köbö kwä ti yete nitre Israel dre nuaindre Jehová niebare, aune ñobätä?
 • Maná mika nämene kwin nemen köbö kwä kükü te, ¿ye ngwane dre ñan tuabare Jehová nämene nuainne?
 • ¿Kä kwäbe te Jehová nitre Israel bukani maná yete?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Éxodo 16:1-36 bätä Números 11:7-9 yebätä.

  Nitre kädekata ji ngwanka konkrekasionte ye nikwe mikadre ütiäte jai, ¿ye mikata gare ño Éxodo 16:8 känti? (Heb. 13:17.)

  ¿Nitre Israel nämene nire Jehová köböire ye ngwani törö ño mantre jetebe ietre nämene kä nötare yekänti ye ngwane? (Éxo. 16:14-16, 35; Deu. 8:2, 3.)

  ¿Jesús käkwe dre bämikani maná yebiti, aune ‘ban kä kwinbätä’ ye köböire dre kwin raba nemen nikwe? (Juan 6:31-35, 40.)

 • Ñäkädre Josué 5:10-12 yebätä.

  ¿Kä kwäbe te nitre Israel käkwe maná ye kwetani? ¿Ñokänti kukwe yebiti niaratre töi gani aune kukwe ye tä dre driere nie? (Éxo. 16:35; Núm. 11:4-6; 1 Cor. 10:10, 11.)