Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe 3: Nitre mikani kwäre Egipto nemen rei kena Israel näire

Kukwe 3: Nitre mikani kwäre Egipto nemen rei kena Israel näire

Nitre Israel nämene ngite Egipto Moisés nikani ngwena ngutuä Sinaí känti, kä yekänti Ngöbökwe ja kukwei biani ietre. Ye bitikäre, Moisés käkwe ni juani 12 kä Canaán ye tuinbiti. Akwa nitre 10 nükaninta kukwe käme mike gare ie. Nitre ye käkwe mräkätre töi mikani näinta Egipto. Nitre Israel käkwe ñaka tö ngwani Ngöböi, yebätä niarakwe mikani näin ngwarbe kä nötare yebiti kä 40 te.

Mrä, Josué dianinkä nitre Israel ngwankäre kä Canaán känti. Jehovakwe jondron ñan tuabare nuainbare niaratre dimikakäre ne kwe rabadre kä ye bökäne. Ñö Jordán mikani ngrötö kwe, ki nämene juta Jericó bäre mikani niken tibien kwe aune Ñänä mikani nünenkä köböiti kwe. Kä nikani kwä ti ta angwane nitre Canaán käi ye diani kwetre jai.

Kä 356 te nitre kukwe ükatekä käkwe Israel gobrainbare, Josué käkwe gobranbare kena. Nitre mada kwati yebätä ni raba ja tötike, ñodre: Barac, Gedeón, Jefté, Sansón bätä Samuel. Arato meritre ruäre yebätä blitata: Rahab, Débora, Jael, Rut, Noemí bätä Dalila. Kukwe kira namani bare kädrieta KETAMÄKÄRE nete kä nikani 396 täte ta.

Tabernáculo