Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 33: Nitre nikani mren Tain yete ta

Kukwe kira 33: Nitre nikani mren Tain yete ta

¡KUKWETA nakainkä ye mike ñärärä! Moisés kätä krimana kwe ngököte mren Tain yebiti ta. Nitre tä ben mren kwäräkri ye nitre Israel. Akwa Faraón bätä nitre rükä kwe abokän tä mürie nötökä mrente. Ñobätä kukwe ne namani bare ani mike gare jai.

Nitre rükä egipto jökrä ngatani

Kukwe tare keta jätä ye bitikäre, Faraonkwe nitre Israel juani mento kä Egipto yebätä. Nitre Israel 600.000, brare aune merire bätä monso kia kwati nikani mento. Bätä nitre kwati käkwe Jehová mikani täte nikani nitre Israel yebe arato. Nitre ye käkwe kä mikaninkä Egipto angwane, jökrä nikani obeja, kabra bätä nibi kwe ngwena jabe.

Nitre Israel jämi niken känenkri, dän bätä jondron sribebare orore aune ngwiane käräbare kwetre nitre Egipto ie. Kukwe tare namani bare mrä, ye ngwane kä jürä namani krubäte nitre Egipto yebätä. Ye medenbätä nitre Israel käkwe jondron käräbare ye niaratre käkwe biani jökrä ietre.

Ye bitikäre, nitre Israel namani mren Tain yebätä. Yete ja dükabare kwetre. Ye ngwane Faraón bätä nitre nämene ben namani ja töi kwite, nitre Israel juani kwetre yebätä. ‘¡Nikwe nitre klabore tunimetre niken!’ namanintre niere.

Yebätä Faraón käkwe ja töi kwitaninta. Jötrö ngwarbe karo rükrä bätä nitre rükä mikani juto kwe. Biti karo rükrä 600 bätä karo mada kä Egipto känti ye jökräbiti, nikanintre nitre Israel jiebiti.

Faraón bätä nitre rükä kwe jutuabare nitre Israel ie angwane, nikaninkä krubäte. Ñan namani gitiadre kräketre. Mren Tain namani niaratre känenkri, aune nitre Egipto abokän namani näin jiebiti. Akwa Jehovakwe muta mikani juta kwe kriemikakäre nitre Egipto yebätä. Ye medenbätä nitre Egipto ie nitre Israel ñaka namani tuin rükäre ben.

Moisekwe krimana kwe ngökadrete mren Tain yebiti ta niebare ie Jehovakwe. Moisekwe nuainbare angwane, Jehovakwe mürie kädrikri mikani mate dite. Ñö ye namani ñäkänintubu aune namani kwekebe kwärikwäri.

Kä namani nötare mrente yebiti nitre Israel nikani. Nitre kwati krubäte bätä jondron nire, ye käkwe nänbare ora kabre te nemen ñö kwäräkri. Niaratre jutuabare nitre Egipto ie angwane, nikani mrente ta jiebiti.

Niaratre käkwe nuainbare angwane, Ngöbökwe yanta mikani ngedenkä karo kwetre yebätä. Nitre Egipto nikaninkä krubäte aune namani niere ja dibiti: ‘Jehová kätä rüre nibe nitre Israel dokwäre. ¡Ani ngitie!’ Akwa ñaka namanina nuaindre kräketre.

Ye ngwane Moisekwe krimana kwe ngökadrete mren Tain yebiti ta niebare ie Jehovakwe, bämikani nete ye erere. Ye ngwane ñö ngätäninta jai aune nitre Egipto bätä karo kwetre nikani jökrä ñöte. Nitre Egipto rükä jökrä nämene mrente. ¡Ye jökrä ngatani!

¡Juta Ngöbökwe mikani kwäre yebätä kä namani juto krubäte! Nitre namani kantare debe biankäre Jehovai aune namani niere: ‘Jehovakwe rüe ganainni. Mädä bätä nitre ngwanka jökrä kiti kwe mrente.’ Míriam Moisés ngwai käkwe pandereta ngö mikani, aune meritre jökrä käkwe nuainbare arato. Bailabare bätä kantabare kwetre arato. ‘Jehovakwe rüe ganainni. Mädä bätä nitre ngwanka jökrä kiti kwe mrente.’

Éxodo kapitulo 12-15.kukwe ngwantarita

 • ¿Nitre Israel nibe brare, merire, aune monso kia kä mikaninkä Egipto, bätä nire nikani bentre arato?
 • ¿Faraón nitre Israel tuanimetre nikenta ye bitikäre ja namani ruin ño ie, aune dre nuainbare kwe?
 • ¿Jehová dre nuainbare ne kwe nitre Egipto käkwe ñaka rüdre juta kwe yebe?
 • ¿Moisés krimana kwe ngökaninte mren Tain yebiti angwane dre namani bare, aune nitre Israel käkwe dre nuainbare?
 • ¿Nitre Egipto nikani mrente ta nitre Israel jiebiti ye ngwane dre namani bare?
 • ¿Jehová nitre Israel mikani kwäre ye käi namani juto niaratre yebätä aune debe biani kwe ie ye bämikani ño kwetre?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Éxodo 12:33-36 yebätä.

  ¿Nitre Israel mikani klabore kä kwati krubäte te Egipto, yebätä Jehová dre nuainbare ne kwe ütiä biandre ietre? (Éxo. 3:21, 22; 12:35, 36.)

 • Ñäkädre Éxodo 14:1-31 yebätä.

  Rü Armagedón nibira ja ken yebätä, Moisés kukwe niebare Éxodo 14:13, 14 känti, ¿ye tä nitre Jehová mikaka täte kä nengwane töimike ño? (2 Cró. 20:17; Sal. 91:8.)

 • Ñäkädre Éxodo 15:1-8, 20, 21 yebätä.

  ¿Ñobätä nitre Jehová mikaka täte käkwe kantadre ie? (Éxo. 15:1, 2; Sal. 105:2, 3; Rev. 15:3, 4.)

  Ja ngwaitre rabadre kantare Jehovai, ¿ye Mirían aune meritre mräkä käkwe bämikani ño mren Tain yete? (Éxo. 15:20, 21; Sal. 68:11.)