Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 20: Dina ja mikani kukwe tare te

Kukwe kira 20: Dina ja mikani kukwe tare te

¿DINA tä basare nirekänti tuin mäi? Monsotre merire nünanka kä Canaán känti ie tä basare. ¿Ye käi namani juto rün Jacob yebätä? Abrahán bätä Isaac ye ie meritre Canaán nämene tuin ño, yebätä mäkwe töbika aune rükai gare mäi.

Dina tä basare meritre Canaán yekänti

¿Abrahán tö namani Isaac tuai ja mike gure meri kä Canaán känti yebe? Ñakare. ¿Isaac bätä Rebeca tö namani monsoi Jacob ye tuai ja mike gure meri kä Canaán känti yebe? Ñakare. ¿Ñobätä gare mäi?

Ñan ñobätä aune nitre Canaán nämene ngöbö ngwarbe mike täte. Nitre ye ñaka kwin ja mikakäre gure ben aune ñaka ja ketamuko kwin. Ye medenbätä Jacob ñaka tö namani ngängän ye tuai ja kete meritre Canaán yebe.

Dina ja mikani kukwe tare te. ¿Ni brare bämikani tä Dina mike ñärärä ye tuin mäi? Kädekata Siquem. Dina nikani basare angwane, Siquem käkwe mikani ja dibiti jabe. Kukwe ne abokän käme, ñan ñobätä aune nitre gure metre aibe raba nemen jabe. Siquem käkwe kukwe käme nuainbare Dinabätä ye köböite kukwe mada bäri tare namani bare.

Kukwe ye namani gare Dina ngwaitre ye ie angwane, namani rubun krubäte. Ngwai nibu Simeón bätä Leví, namani rubun krubäte, ngitra diani kwe biti nikani juta yete. Niaratre bätä etebatre käkwe, Siquem aune nitre mada jökrä mürie ketani. Jacob namani rubun monsoitre käkwe kukwe käme nuainbare yebätä.

¿Ñokänti kukwe tare ye namani bare? Dina nämene ja kete nitre ñaka Ngöbö mike täte ben yebätä. Ni ñaka raba nitre ye erere känene ja ketamukore, ¿ñan ererea?

Génesis 34:1-31.kukwe ngwantarita

 • ¿Ñobätä Abrahán bätä Isaac ñaka tö namani monsotre kwe tuai ja mike gure nitre Canaán yebe?
 • Jacob ngängän käkwe ja ketadre meritre Canaán yebe, ¿ye namani kwin kräke?
 • ¿Ni bämikani kätä nikren Dinabätä ye nire, aune dre käme nuainbare kwe?
 • Kukwe namani bare Dinabätä ye namani gare ngwai Simeón bätä Leví ye ie angwane, ¿dre nuainbare kwetre?
 • Simeón bätä Leví käkwe kukwe nuainbare, ¿ye namani kwin Jacob kräke?
 • ¿Ñokänti kukwe tare namani Jacob mräkä yebätä?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Génesis 34:1-31 yebätä.

  ¿Nane nane Dina ye nämene nemen meritre Canaán yekänti? Mä raba niere (Gén. 34:1).

  ¿Ñobätä Dina ngite arato mikani nemen jabe yebätä? (Gál. 6:7.)

  Kukwe namani bare Dinabätä, ¿ye monsotre bati kätä mike ja tökrä jai raba bämike ño? (Pro. 13:20; 1 Cor. 15:33; 1 Juan 5:19.)