Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 15: Lot muko nikrabare ja jiebiti

Kukwe kira 15: Lot muko nikrabare ja jiebiti

LOT bätä mräkä nämene nüne keteitibe Abrahanbe kä Canaán känti. Abrahán niebare Lot ie: ‘Nete kä chi krubäte jondron nire nikwe ye jökrä kräke. Ani nüne jenena. Mä näin nekri angwane ti näin sekri.’

Lot kä ye mikani ñärärä. Juta yekänti ñö bätä mikä kwin nämene jondron nire kwe yekrä, yebätä kä namani tuin kwin ie. Kä ye abokän Jordán. Yebätä, Lot nikani mräkä kwe bätä jondron nire ye ngwena kä yekänti. Mrä mada ju sribebare kwe juta Sodoma känti.

Nitre Sodoma nämene ja ngwen käme krubäte. Lot töi kwin yebätä kukwe ye ñaka nämene tuin kwin ie. Ñaka namani kwin Ngöbökrä. Mrä mada, nitre Sodoma bätä juta Gomorra nämene ja ngwen käme ye gaite Ngöbökwe niebare kwe, yebätä ángel nibu juani kwe mike gare Lot ie.

Angeletre käkwe niebare Lot ie: ‘¡Jötrö ngwarbe! ¡Mä muko bätä monso nibu mäkwe yebe kä mikekä nete!’ Lot bätä mräkä kwe ye namani ngrötöte, yebätä angeletre käkwe kani kisebiti aune dianinkä kwe juta yekänti. Angwane ángel iti käkwe niebare: ‘¡Betekä ne kwe mun ñaka krütadre! Mun ñaka nikra ja jiebiti. Mun rika betekä ngutuäbätä ne kwe mun ñaka krütadre.’

Lot bätä ngängän ye ngitiani niebare ietre erere. Ñaka nünankabare jire kwetre bätä ñaka nikrabare ja jiebiti kwetre. Akwa Lot muko käkwe ñaka ye nuainbare. Nikani mento juta Sodoma yebätä ngwane, nikrabare ja jiebiti kwe. Ye ngwane Lot muko nikwitani mren jäire. ¿Bä mikani nete ye mä raba mike ñärärä?

Kukwe nebiti kukwe ütiäte ja tökrä drieta nie: nire tä Ngöbö mike täte ye mikata kwäre kwe, akwa nire ñaka niara mike täte ye abokän tä krüte.

Génesis 13:5-13; 18:20-33; 19:1-29; Lucas 17:28-32; 2 Pedro 2:6-8.

Lot ngitiani juta sodoma yebätä


kukwe ngwantarita

 • ¿Ñobätä Abrahán käkwe ja dianinkä mento Lot yebätä?
 • ¿Ñobätä Lot käkwe ja töimikai nüne Sodoma?
 • ¿Nitre Sodoma nämene ja ngwen ño?
 • ¿Ángel nibu käkwe dre mikani gare Lot ie?
 • ¿Ñobätä Lot muko nikwitani mren jäire?
 • Kukwe namani bare Lot muko yebätä, ¿ye kätä dre mike gare ja tökrä nie?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Génesis 13:5-13 yebätä.

  Kukweta nemen nikwe ni madabe jabätä ye ngwane, ¿ni raba ükete ño Abrahán ye erere? (Gén. 13:8, 9; Rom. 12:10; Fili. 2:3, 4.)

 • Ñäkädre Génesis 18:20-33 yebätä.

  Jehová blitabare Abrahanbe yebätä nikwe tö bikadre angwane, ¿ñobätä Jehová bätä Jesús käkwe kukwe ükaite metre gare nie? (Gén. 18:25, 26; Mat. 25:31-33.)

 • Ñäkädre Génesis 19:1-29 yebätä.

  Nitre brare ja erebe nemen jabe, ¿ye tuin ño Jehovai nieta texto nebätä? (Gén. 19:5, 13; Lev. 20:13.)

  Ngöbökwe kukwe niebare Lot bätä Abrahán ie, ¿yebätä niaratre käkwe dre nuainbare aune ye kätä dre mike gare nie? (Gén. 19:15, 16, 19, 20; 22:3.)

 • Ñäkädre Lucas 17:28-32 yebätä.

  ¿Lot muko nämene töbike ño jondron kwe yebätä, aune ye kätä dre mike gare ja tökrä nie? (Luc. 12:15; 17:31, 32; Mat. 6:19-21, 25.)

 • Ñäkädre 2 Pedro 2:6-8 yebätä.

  Lot ye erere, ¿nikwe ja töi mikadre ño kukwe käme kä nebätä yebätä? (Eze. 9:4; 1 Juan 2:15-17.)