Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 12: Nitre ju mente kwin sribebare

Kukwe kira 12: Nitre ju mente kwin sribebare

KÄ NIKANI kwati ta. Noé monsoitre ye monsoi namani kwati. Aune monsotre ye ririabare angwane monsoi namani bäri kwati. Jötrö ngwarbe nitre ririabare kwati Kä tibienbätä.

Ye ngätäite ni nämene iti abokän Noé bräi monsoi kädekani Nemrod. Ni ye töi nämene käme aune brai kri, nämene jondron nire bätä ni nire mürie kete. Nemrod ye namani reire gobrankäre nitre mada yebiti. Nemrod ye ñaka nämene tuin kwin Ngöböi.

Nitre jökrä kä ye ngwane nämene blite kukwe keteitibebiti. Nemrod tö namani nitre tuai nüne keteitibe, gobrankäre niaratre yebiti. Ye medenbätä, ¿dre nuainbare kwe gare mäi? Juta bätä ju kri mente kwin sribedre kwetre kä yekänti niebare kwe. Niaratre käkwe ladrillo sribebare üaita mikani ye erere.

Ju kri mente kwin sribebare ye ñaka namani kwin Ngöbö Jehová kräke. Niara tö namani nitre tuai kämikekä kä yekänti aune rikadre nüne Kä jökräbiti tibien. Akwa nitre ye käkwe niebare: ‘¡Brän! Ani juta bätä ju kri sribere nememe kä kwinbiti. ¡Ne kwe ni käikitadrekä!’ Niaratre aibe mikadre ütiäte jai ie tö namani.

Ye medenbätä Ngöbökwe ñaka nitre tuanimetre ju kri mente kwin ye sribere jankunu. ¿Nuainbare ño kwe gare mäi? Nitre kukwei kwitani jene jene kwe. Ja kukwei ñaka namani nüke gare kwärikwäri ietre. Yebätä juta ye kädekani Babel, o Babilonia, ye abokän ja kukwei “ñan nükani gare ietre” gärätä.

Nitre namani kämikekä kä Babel yekänti. Nitre nämene blite kukwe ja erebebiti ye erere nikani nüne  keteitibe Kä mada känti.

Génesis 10:1, 8-10; 11:1-9.

Nitre tä ju mente kwin sribere


kukwe ngwantarita

 • ¿Nire abokän Nemrod, aune nämene tuin ño Ngöbö ie?
 • ¿Nitre bämikani ye kätä ladrillo sribere drekäre?
 • ¿Ñobätä ju sribe nämene ye ñaka namani kwin Jehovakrä?
 • ¿Ju kri mente kwin sribe nämene ye ötani ño Ngöbökwe?
 • ¿Juta ye kädekani ño aune ye dre gäräbare?
 • ¿Nitre kukwei kwitani Ngöbökwe ye bitikäre dre nuainbare kwetre?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Génesis 10:1, 8-10 yebätä.

  ¿Nemrod käkwe ja ngwani ño aune Biblia kätä dre mike gare nie kukwe yebätä? (Pro. 3:31.)

 • Ñäkädre Génesis 11:1-9 yebätä.

  ¿Drekäre ju kri mente kwin ye sribe nämene, aune ñobätä ñaka namani bare? (Gén. 11:4; Pro. 16:18; Juan 5:44.)