Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Tärä tikwe tä blite Bibliabätä

Kukwe kira 29: Ñobätä Moisés ngitiani

Kukwe kira 29: Ñobätä Moisés ngitiani

MOISÉS tä ngitie kä Egipto yebätä mike ñärärä. ¿Nitre tä näin jiebiti ye tuin mäi? ¿Ñobätä tö Moisés kämikai gare mäi? Ani mike gare jai.

Moisés tä ngitie Egipto ye bäre

Faraón rei Egipto, ye gwirete Moisés ririabare. Namani ütiäte aune töbätä kri. Moisés ye ñaka nitre Egipto mräkä nämene gare ie, ñakare aune mräkätre israelita abokän nämene klabore.

Kä namani 40 Moisés yebiti angwane, nikani juta kwe ye mike ñärärä. Mika nämene ja tarenike. Moisés käkwe ni iti Egipto tuani ni iti Israel mete. Nikrabare ja bäre kwe aune ni ñaka jutuabre ie, yebätä ni Egipto kämikani kwe. Moisekwe ni ye ngwaka ükani ümante.

Jädrinaine Moisés nikani juta kwe tuinbiti bobukäre. Tö namani juta kwe dimikai ne kwe ñaka tädre klabore. Akwa ni Israel kwani nibu ja mete ie, aune Moisekwe niebare iti nämene kukwe käme nuainne ye ie: ‘¿Ñobätä mätä mä eteba mete?’

Ni ye käkwe niebare: ‘¿Nirekwe mä mikani gobrane aune kukwe ükete nunkrä? ¿Mäkwe ni Egipto kämikani ye erere mä tönibi ti kämikai?’

Moisés nikaninkä. Niarakwe kukwe nuainbare ni Egipto yebätä ye nitre käkwe gani namani gare ie. Kukwe ye namani gare Faraón ie aune nitre juani kwe Moisés kämike. Yebätä Moisés ngitiani mento kä Egipto ye bäre.

Moisés nikani mento kä Egipto yebätä ngwane, nikani mobe kä Madián känti. Yete Jetró mräkä namani gare ie, aune ja mikani gure kwe ngängä iti Zípora ben. Kä gre ketebu te nünanbare kwe kä Madián känti. Kä namanina 80 niara yebiti. Moisés nämene obeja Jetrokwe ngübare ye ngwane, jondron ñan tuabare namani bare käkwe Moisés töi kwitani täte. Jondron ñan tuabare nakaninkä ye ani mike gare jai

Éxodo 2:11-25; Hechos 7:22-29.kukwe ngwantarita

 • ¿Kä meden känti Moisés ririabare, akwa dre nämene gare ie rün bätä meye yebätä?
 • Kä namani 40 Moisés yebiti angwane, ¿dre nuainbare kwe?
 • Ni Israel kwani nibu ja mete Moisés ie ye ngwane, ¿dre niebare kwe ie aune ni ye käkwe dre niebare Moisés ie?
 • ¿Ñobätä Moisés ngitiani mento kä Egipto yebätä?
 • ¿Kä meden känti Moisés ngitiani, aune nire namani gare ie kä yekänti?
 • ¿Kä mada 40 nikani ta yete Moisekwe dre nuainbare?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Éxodo 2:11-25 yebätä.

  Moisés tötikani Egipto akwa, ¿niara nämene Jehová bätä mräkätre tarere metre ye bämikani ño kwe? (Éxo. 2:11, 12; Heb. 11:24.)

 • Ñäkädre Hechos 7:22-29 yebätä.

  Moisés tö namani nitre Israel mikai kwäre Egipto ja di jeñebiti, ¿ye kätä dre mike gare ja tökrä nie? (Hech. 7:23-25; 1 Ped. 5:6, 10.)