Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 26: Job Ngöbö mikani täte metre

Kukwe kira 26: Job Ngöbö mikani täte metre

¿NI BREN ye tuin bobre mäi? Kädekata Job aune meri ye niara muko. ¿Dre nieta kwe Job ie gare mäi? ‘Ñäke tare Ngöbö rüere aune mä gata.’ Ñobätä kukwe ye niebare kwe, aune ñobätä Job käkwe ja tare nikabare krubäte ye ani mike gare jai.

Job yebätä bren käme tä

Job käkwe Jehová mikani täte metre. Nämene nüne Uz, kä Canaán ye ken. Jehová nämene Job tarere krubäte, akwa ni iti abokän brukwä nämene kräke. ¿Nire gare mäi?

Satana Diablu. Satana ye ángel käme brukwä Jehovakrä. Niarakwe Adán bätä Eva mikani ñaka Jehová mike täte, niara tö namani nitre mada tuai nuainne arato. Akwa, ¿namani bare ie? Ñakare. Ni brare aune meri kwati käkwe Ngöbö mikani täte metre. ¿Nibe törö mäi?

Jacob bätä José krütani Egipto ye bitikäre, Job käkwe Jehová mikani täte bäri metre nitre Kä tibienbätä yekrä. Satana ñaka raba ni jökrä töimike käme, ye Jehová tö namani mikai gare ie. Aune niebare kwe: ‘Job mike ñärärä, niarata ti mike täte metre.’

Satana käkwe niebare, ‘mätä jondron bien ie aune jondron ere kwe, yebätä tä mä mike täte. Akwa mäkwe diainkä kän angwane ñäkäi kwe mä rüere.’

Yebätä Jehová niebare ie: ‘Nän, denkä kän. Mä törba dre käme nuain Job yebätä mäkwe nuain jökrä. Ñäkäi kwe ti rüere o ñakare ye rabai gare nie. Akwa ñaka mürie keta.’

Kena, Satana käkwe nitre mikani nibi bätä camello ye goire Job yekän, aune obeja kwe ye ngatani. Bätä monsoi brare aune merire ni jätä, ye mürie ketani mürie ditebiti kwe. Biti bren käme mikani Job yebätä kwe. Job tare nikabare krubäte. Yebätä muko kwe käkwe niebare ie: ‘Ñäke tare Ngöbö rüere aune mä gata.’ Akwa Job käkwe ñaka nuainbare. Nitre nimä ja ketaka Job yebe nükani arato, aune niara käkwe kukwe käme nuainbare namani niere ie. Akwa Job käkwe Ngöbö mikani täte metre jankunu.

Ye käi namani juto Jehovabätä, biti jondron kwin biani kwe Job ie bämikani ye erere. Mikaninta kwin kwe. Job monsoi namaninta ni jätä bä nuäre, nibi bätä obeja aune camello namani bäri ere kwe käne yekrä.

¿Job erere mä Jehová mikai täte metre käre? Mä nuaindi ngwane, Ngöbökwe jondron kwin biain mäi arato. Kä tibien jökrä sribei bä nuäre Edén erere ye ngwane, mä rabai nüne te kärekäre.

Job 1:1-22; 2:1-13; 42:10-17.

Job bätä mräkätre kwe


kukwe ngwantarita

 • . ¿Nire abokän Job?
 • ¿Satana tö namani dre nuain? ¿Namani bare ie?
 • ¿Jehovakwe Satana tuanimetre dre nuainne, aune ñobätä?
 • ¿Ñobätä Job muko käkwe niebare ie, “ñäke tare Ngöbö rüere aune mä gata”? (Bämikani ye mike ñärärä.)
 • Bämikani kwäräkri ye erere, ¿Jehovakwe dre kwin biani Job ie, aune ñobätä?
 • Nikwe Jehová mikai täte metre Job erere angwane, ¿dre dre kwin rabai nikwe?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Job 1:1-22 yebätä.

  ¿Ni kristiano raba ja ngwen ño Job ye erere kä nengwane? (Job 1:1; Fili. 2:15; 2 Ped. 3:14.)

 • Ñäkädre Job 2:1-13 yebätä.

  Satana käkwe ja mikani Job rüere ye ngwane, ¿niara aune muko kwe käkwe ja töi mikani ño kukwe yebätä? (Job 2:9, 10; Pro. 19:3; Miq. 7:7; Mal. 3:14.)

 • Ñäkädre Job 42:10-17 yebätä.

  ¿Job aune Jesús käkwe Ngöbö mikani täte metre, köböire kukwe kwin namani kwetre ye drebätä bä ja erebe? (Job 42:12; Fili. 2:9-11.)

  ¿Job käkwe Ngöbö mikani täte metre köböire jondron kwin namani kwe gare nie ye raba ni dimike ño? (Job 42:10, 12; Heb. 6:10; Sant. 1:2-4, 12; 5:11.)