Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 25: José mräkätre nikani Egipto

Kukwe kira 25: José mräkätre nikani Egipto

KÄ ÑAKA nükani José ie. Nitre sribikä ye jökrä juani jubäre kwe. José namani kaibe etebatre yebe angwane, ngetrakabare kwe. Ñobätä namani ngetrekä ye ñaka nükani gare etebatre ye ie. Biti niebare kwe: ‘Ti abokän José. ¿Ti rün tä nire?’

Etebatre nikaninkä krubäte aune kukwe ñaka namani ngitiekä. Kä jürä namani niaratre yebätä. Akwa Josekwe niebare: ‘Mun raba krötö ti ken.’ Nuainbare kwetre angwane, niebare kwe: ‘Ti abokän José mun eteba, abokän munkwe rürübäinbare nitre Egipto ie.’

José käkwe blitabare töi jämebiti: ‘Munkwe ti rürübäinbare nete yebätä, ja ñaka raba ruin ngite muen. Ngöbökwe ti juani nitre Egipto ye diantarikäre. Faraón käkwe ti mikani juta jökrä gobraine. Ye medenbätä mun nän jötrö ngwarbe ti rün känti, aune niara jatadre nüne nete munkwe nie ie.’

Josekwe kise kitani etebatre ngärä, aune demainbare kwe. José etebatre ye nükani namani gare Faraón ie angwane, niebare kwe José ie: ‘Carretas ye jänrikadre kwetre aune rün bätä mräkätre jäntädre nete kwetre. Kä bäri kwin kä Egipto känti ye tikwe biain ie.’

Ye erere nuainbare kwetre. José mike ñärärä kise kite rün ngärä, nükani Egipto mräkätre jökrä ben ye ngwane.

Jacob mräkä ririabare kwati krubäte. Jacob bätä monsoi aune bräi täte jökrä 70 nikani nüne Egipto. Niaratre muko bätä sribikä kräke nämene arato. Nitre jökrä ye namani nüne Egipto. Ngöbö käkwe Jacob kädekani Israel yebätä niaratre ye kädekani Israel. Niaratre ye namani juta ütiäte krubäte Ngöbökrä, ye nikwe mikai gare jai ja känenkäre.

Génesis 45:1-28; 46:1-27.

José bätä mräkätre kwe


kukwe ngwantarita

 • Josekwe ja mikani gare etebatre ie ye ngwane, ¿dre namani bare?
 • ¿Töi kwinbiti Josekwe dre mikani gare etebatre ie?
 • José mräkätre nükani namani gare Faraón ie angwane, ¿dre niebare kwe?
 • ¿Jacob ye mräkätre nibe nikani nüne Egipto?
 • ¿Jacob mräkätre ye kädekani ño aune ñobätä?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Génesis 45:1-28 yebätä.

  Kukwe tare nuain törbadre nibätä akwa, ye köböire Jehová raba kukwe kwin mike nemen bare mrä ni mikaka täte kräke, ¿ye kukwe namani bare Josebätä kätä mike gare ño? (Gén. 45:5-8; Isa. 8:10; Fili. 1:12-14.)

 • Ñäkädre Génesis 46:1-27 yebätä.

  ¿Jacob nikani Egipto ye ngwane Jehovakwe dimikani ño? (Gén. 46:1-4, nota.)