Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 16: Isaac muko kwin känänbare

Kukwe kira 16: Isaac muko kwin känänbare

¿MERI bämikani nete ne gare mäi? Kädekata Rebeca. Ni brare kokwäre niarata näin ye Isaac. Niara rabai Isaac muko. ¿Ne namani bare ño?

Abrahán tö namani muko kwin ie monsoi Isaac yekrä. Ñaka tö namani Isaac tuai ja mike gure meri kä Canaán känti ben, ñan ñobätä aune nitre ye nämene ngöbö ngwarbe mike täte. Yebätä Abrahankwe ni sribikä kräke käräbare aune niebare kwe ie: ‘Kä Harán känti ti mräkätre tä nüne yete mä rika Isaac monso tikwe muko känene.’

Jötrö ngwarbe ni sribikä Abrahán kräke käkwe camello diani krä jätä, biti nikani kä mente yekänti. Abrahán mräkätre nämene nüne ye ken namani angwane, namani nünaninkä ñö okwä ken. Kä namanina bäsi drüne angwane, meritre juta yekänti nikani ñö den ñö okwä yekänti. Yebätä ni sribikä Abrahán kräke käkwe niebare orasionte Jehová ie: ‘Meri käkwe ñö biain tie bätä camello ie ye mäkwe dianka Isaac mukore.’

Rebeca ngätäni Isaac ben

Jötrö ngwarbe Rebeca nükani ñö den. Ni sribikä ye käkwe ñö käräbare ie ñadre angwane, niarakwe ñö biani ie. Biti ñö diani ere kwe camello jökrä kräke. Camello ñö ñain ere yebätä, niarakwe sribibare krubäte.

Rebeca ie sribi krütani angwane, ni sribikä Abrahán kräke käkwe rün kä ngwanintari ie. Arato niara raba ja düke niaratre gwirete ye abokän ngwanintari kwe ie. Niarakwe niebare: ‘Ti rün kä Betuel, aune kä tärä mäkrä ja dükara.’ Betuel ye Nacor monsoi aune Abrahán eteba, ye nämene gare ni sribikä Abrahán kräke ie. Yebätä namani ngüdokwäre aune debe biani kwe Jehová ie, namani Abrahán mräkä känti yebätä.

Ye näire deu ni sribikä Abrahán kräke käkwe niebare Betuel bätä Labán, Rebeca ngwai ie, ñobätä niara nikani känti. Nibu käkwe niebare, Rebeca raba niken niara ben aune ja mikadre gure kwe Isaac ben. Ngwanintari Rebeca ie ye ngwane, ¿dre niebare kwe? Jän niebare kwe, tö namani näin. Yebätä, jädrinaine nikanintre camello yebiti kä Canaán känti.

Kä namanina drüne angwane namaninta. Ni jutuabre iti näin jubäre Rebeca ie. Ye abokän Isaac. Rebeca jutuabare ie ye käi namani jutobätä. Sara niara meye krütani kä komärä, yebätä nämene ulire. Akwa Rebeca namani tare krubäte Isaac yekwe aune kä namaninta jutobätä.

Génesis 24:1-67.kukwe ngwantarita

 • ¿Ni brare aune meri bämikani ye nire?
 • ¿Abrahán käkwe dre nuainbare monsoi muko känänkäre aune ñobätä?
 • ¿Ni sribikä Abrahán kräke käkwe orabare ye mikani gare ño ie?
 • Rebeca tö namani ja mikai gure Isaac yebe ngwanintari ie ye ngwane, ¿dre niebare kwe?
 • ¿Dre käkwe kä mikaninta juto Isaac yebätä?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Génesis 24:1-67 yebätä.

  Ni sribikä Abrahán kräke ben Rebeca ngätäni ño okwä känti ye ngwane, ¿kukwe meden kwin nuainbare kwe? (Gén. 24:17-20; Pro. 31:17, 31.)

  ¿Abrahán käkwe dre kwin nuainbare Isaac kräke, aune ye kätä dre bämike nitre kristiano kräke? (Gén. 24:37, 38; 1 Cor. 7:39; 2 Cor. 6:14.)

  ¿Ñobätä nikwe kä diandrekä jai töbikakäre Isaac nämene nuainne ye erere? (Gén. 24:63; Sal. 77:12; Fili. 4:8.)