Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 13: Abrahán… ja ketaka Ngöböbe

Kukwe kira 13: Abrahán… ja ketaka Ngöböbe

ÑÜ KRI ye bitikäre nitre nikani nüne kä Ur känti. Kä Ur ye namani ütiäte krubäte aune ju bä nuäre nämene yete. Akwa nitre kä yekänti nämene ngöbö ngwarbe mike täte. Nuain nämene kä Babel känti ye erere. Noé aune monsoi Sem käkwe Jehová mikani täte käre, ye erere nitre Ur bätä kä Babel känti käkwe ñaka nuainbare.

Ñü kri ye bitikäre kä nikani 350 ta, aune Noé ni ja ngwanka metre ye krütani. Yebiti kä nikani kubu ta angwane, ni üaita mikani ye därebare. Ni ye namani ütiäte Ngöbökrä, kädekani Abrahán, nämene nüne mräkätre ben juta Ur känti.

Abrahán tä okwä mukebätä

Yebiti Jehovakwe niebare Abrahán ie: ‘Kä Ur bätä mä mräkätre ye mäkwe tuanmetre, biti mä rika juta keteiti driedi tikwe mäi yekänti.’ ¿Ngöbö mikani täte kwe aune jondron ütiäte kä Ur känti ye jökrä namani ie? Jän, Abrahán nämene Ngöbö mike täte käre yebätä niara namani ja ketamuko Ngöbökwe.

Abrahankwe kä mikaninkä kä Ur känti ye ngwane, nurä Lot bätä rün kädeka nämene Taré bätä muko Sara nikani ben. Niaratre namani kä Harán känti ye ngwane Taré krütani. Niaratre namani mobe kä Ur yebätä.

Ye bitikäre Abrahán aune mräkätre käkwe kä mikaninkä kä Harán yekänti aune namani Canaán. Yete Jehovakwe niebare ie: ‘Tikwe kä ne biain monsotre mäkwe ie.’ Abrahán käkwe nünanbare jondron kwata sribebare jure yete kä Canaán känti.

Ngöbökwe Abrahán dimikani aune obeja bätä jondron nire mada aune sribikä namani kwati krubäte kwe. Akwa niara bätä Sara monsoi ñaka nämene jire.

Kä namani 99 Abrahán yebiti angwane, Jehovakwe niebare ie: ‘Mä rabai nitre kwati krubäte rüne tita käbämike mäi.’ Akwa Abrahán bätä Sara namanina umbre krubäte, ¿ñokänti monsoi rabadre?

Génesis 11:27-32; 12:1-7; 17:1-8, 15-17; 18:9-19.kukwe ngwantarita

 • ¿Nitre töi ño nämene nüne juta Ur känti?
 • ¿Ni üai bämikani ye nire? ¿Därebare ñongwane? ¿Nämene nüne medente?
 • ¿Dre niebare Ngöbökwe Abrahán ie?
 • ¿Ñobätä Abrahán kädekani ja ketamuko Ngöbökwe?
 • ¿Abrahán käkwe kä mikaninkä kä Ur känti ye ngwane nire nikani ben?
 • ¿Abrahán namani kä Canaán känti ye ngwane Ngöbökwe dre niebare ie?
 • ¿Kä namani 99 Abrahán yebiti angwane dre käbämikani Ngöbökwe ie?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Génesis 11:27-32 yebätä.

  ¿Lot ye Abrahán gere? (Gén. 11:27.)

  Taré nikani mräkätre ngwena kä Canaán nieta, ¿akwa Abrahán käkwe nitre jie ngwani ye ñokänti gare nie aune ñobätä nuainbare kwe? (Gén. 11:31; Hech. 7:2-4.)

 • Ñäkädre Génesis 12:1-7 yebätä.

  Abrahán namani Canaán ye ngwane Jehová käkwe kukwe ükaninte ben, ¿ye nire nire kräke käbämikani kwe arato? (Gén. 12:7.)

 • Ñäkädre Génesis 17:1-8, 15-17 yebätä.

  ¿Abrán yebiti kä namani 99 angwane kä ye kwitani ño aune ñobätä? (Gén. 17:5.)

  ¿Jehová dre kwin käbämikani kä ja känenkäre te Sara ie? (Gén. 17:15, 16.)

 • Ñäkädre Génesis 18:9-19 yebätä.

  Génesis 18:19 yekänti, ¿sribi meden mikani nitre rüne ye kisete nieta? (Deu. 6:6, 7; Efe. 6:4.)

  ¿Kukwe meden namani bare Sara yebätä, abokän kätä mike gare ni ñaka raba ja üke jire Jehová yebätä? (Gén. 18:12, 15; Sal. 44:21.)