Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 11: Mrüträ kena

Kukwe kira 11: Mrüträ kena

NOÉ bätä mräkätre nämene arkate nikani jubäre ye ngwane, ¿dre nuainbare käne kwe ye gare mäi? Niarakwe jondron nire biani Ngöböi. Jondron kukwani kwe üaita ngösöri ye mike ñärärä. Ñü kri ye ngwane, Ngöbökwe Noé mräkätre mikani kwäre yebätä jondron nire biani kwe debe biankäre ie.

Arka aune mrüträ

¿Namani kwin Jehovakrä raba ruin mäi? Jän, namani kwin kräke. Ye medenbätä ñaka nitre gaiteta jire kwe ñü kri yebiti niebare kwe Noé ie.

Kä tibien jökrä namaninta nöta, Noé bätä mräkätre ye namani kä tibien üketeta nünankäre. Ngöbökwe kukwe kwin niebare kräke aune niebare kwe ietre: ‘Munkwe monso ngüba kwati, abokän käkwe nünandre Kä jökräbiti tibien.’

Akwa ñü kri ye kädriedre nitre olote angwane, ye erere raba nementa bare jürä rabadre bätätre. Ye medenbätä, Ngöbökwe ñaka Kä tibien gaiteta ñöbiti käbämikani kwe. Yekäre Ngöbökwe jondron mikani keteiti kukwe ye ngwankäre törö, ¿dre gare mäi? Mrüträ mikani kwe.

Noé aune mräkätre kwe

Ñüta näkäin tibien ye bitikäre Ñänä trätä ngitiekä angwane, ruäre mrüträ tä nemen kä kwinbätä. Mrüträ ye trä nemen keta kabre bä nuäre. ¿Mä tärä tuin? ¿Üaita mikani nete ye tuin mäi?

Kukwe ne niebare Ngöbökwe: ‘Nitre bätä jondron nire jökrä ye tikwe ñaka gaiteta jire ñü kri yebiti. Tita mrüträ mike mutate. Mrüträ trä rabai ye tikwe tuai angwane, tita kukwe käbämike ne tikwe ngwainta törö jai

Ye medenbätä, mäkwe mrüträ ye tua angwane, ¿dre ngwandre törö mäkwe jai? Ngöbökwe ñaka nitre gaiteta jire ñü kri yebiti, käbämikani kwe ye rükadre törö mäi.

Génesis 8:18-22; 9:9-17.kukwe ngwantarita

 • Bämikani ye erere, Noé nämene arkate nikani jubäre ye ngwane, ¿dre nuainbare käne kwe?
 • ¿Ñü kri ye bitikäre Ngöbökwe dre niebare Noé bätä mräkätre ie?
 • ¿Ngöbökwe dre käbämikani?
 • Mrüträ jutuadre nie angwane, ¿nikwe dre ngwandre törö jai?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Génesis 8:18-22 yebätä.

  ¿Ni raba dre nuainne kä nengwane ne kwe, jondron biandre nikwe ye Jehovakwe kadre ngäbiti? (Gén. 8:21; Heb. 3:15, 16.)

  ¿Dre mikani ñärärä Jehovakwe nitre kä nebätä brukwäte, aune ñobätä nikwe ja ngübadrebiti? (Gén. 8:21; Mat. 15:18, 19.)

 • Ñäkädre Génesis 9:9-17 yebätä.

  ¿Kukwe meden ükaninte Jehovakwe jondron jökrä nire Kä nebätä yebe? (Gén. 9:10, 11.)

  ¿Kukwe ükaninte mrüträ yebiti ye käkwe nuadi kä kwäbe te? (Gén. 9:16.)