Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Tärä tikwe tä blite Bibliabätä

Kukwe 2: Ñü Kri näire nememe nitre mikani kwäre kä Egipto känti

Kukwe 2: Ñü Kri näire nememe nitre mikani kwäre kä Egipto känti

Nitre ni kwä aibe namaninte nire Ñü Kri näire, akwa ye bitikäre nitre ririabare kwati krubäte. Ñü Kri ye bitikäre, kä nikani 352 ta angwane Abrahán därebare. Ngöbökwe monso biani Abrahán ie kädekani Isaac, ye ngwane kukwe niebare kwe ye namani bare metre. Isaac monsoi namani nibu akwa Jacob aibe dianinkä Ngöbökwe.

Jacob monsoi namani ni jätä biti nibu, brare aune ruäre merire. Jacob monsoi ni jätä ye brukwä namani José kräke, aune rürübäinbare kwetre klabore kä Egipto känti. Akwa ye bitikäre, José namani gobranka ütiäte kä Egipto känti. Mrö nika namani krubäte angwane, José käkwe etebatre nuaninte, ja töi kwitanina kwetre o ñakare ye mikakäre gare jai. Mrä mada Jacob mräkätre israelita ye jökrä, nikani kä Egipto känti. Abrahán därebare ye bitikäre kä nikani 290 ta aune kukwe ne namani bare.

Kä Egipto känti nitre Israel käkwe nünanbare kä 215. José krütani ye bitikäre, niaratre namani klabore kä yekänti. Yebiti Moisés därebare aune Ngöbökwe dianinkä nitre Israel mikakäre kwäre kä Egipto känti. Kukwe namani bare kä 857 te ye kädrieta täte jökrä Kukwe KETEBU nekänti.

Jacob mräkätre nikani nüne Egipto