Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 9: Noé arka sribebare

Kukwe kira 9: Noé arka sribebare
Nitre tä noé kötaire

NOÉ muko nämene iti bätä monsoi nimä. Monsoi kädeka nämene Sem, Cam bätä Jafet. Monsoi ye jökrä muko nämene iti. Noé mräkätre nämene ni kwä.

Ngöbökwe Noé mikani jondron ñan tuabare sribere. Arka kri sribedre kwe niebare ie Ngöbökwe. Arka abokän ru kri bätä kaja kri aune ga ye kwrere. ‘Mäkwe sribe ketamä jabiti’, aune ‘mäkwe ñäkäbiti’ niebare Ngöbökwe. Kwarto ye Noé, mräkätre kwe, aune jondron nire bätä jondron kwetadre ye jökrä kräke.

Noé arka sribedre aune ñö ñaka rikadre te niebare ie Ngöbökwe. Niebare kwe: ‘Tikwe ñü kri mikai näkäin tibien jondron jökrä gatekäre. Nire ñaka täi arka yete krütai.’

Noé aune monsotre kwe käkwe Ngöbö mikani täte aune namani arka sribire. Akwa nitre mada namani kötaire. Namanintre ja ngwen käme jankunu. Ngöbökwe dre nuaindi niebare Noekwe ye nitre käkwe ñaka mikani täte.

Noé monsoitre tä jondron nire aune jondron kwetadre mike akarte

Arka kri krubäte, yebätä ñaka namani bare jötrö ngwarbe. Noekwe jondron nire juandre arkate, jondron nire jene jene juandre krobu krobu kwe, nidan aune möre, niebare ie Ngöbökwe. Akwa jondron nire mada abokän juandre kwe krä kükü niebare ie Ngöbökwe. Noé käkwe nukwä bätäkä ngwarbe juandre arato niebare kwe ie. Ngöbökwe kukwe niebare ye erere Noé käkwe nuainbare.

Biti, Noé bätä mräkätre nikani arkate arato. Ye ngwane Ngöbökwe jukwe dikani. Noé bätä mräkätre nämene käteri köbö ye ngübare. Ja töimike yete köbö ye ngübare. ¿Ñü kri räkäin tibien niebare Ngöbökwe ye erere rabai bare?

Génesis 6:9-22; 7:1-9.kukwe ngwantarita

 • ¿Noé mräkä nibe aune monsoi nimä ye kädeka nämene ño?
 • ¿Jondron meden ñan tuabare sribedre Noekwe niebare ie Ngöbökwe aune ñobätä?
 • Noé käkwe blitabare arka yebätä angwane, ¿nitre nünanka bäre ye ie namani tuin ño?
 • ¿Noé käkwe jondron nire ye nuaindre niebare ie Ngöbökwe?
 • Ngöbökwe jukwe dikani ye bitikäre, ¿Noé aune mräkätre kwe käkwe dre nuainbare?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Génesis 6:9-22 yebätä.

  ¿Dre käkwe Noé ye mikani ni ütiäte Ngöbö metre mikaka täte? (Gén. 6:9, 22.)

  ¿Ni mada nuainta tare ye tuin ño Jehovai, aune ye käkwe ni töi mikadre ño jondron diandre jai ja näkwitara ye ngwane? (Gén. 6:11, 12; Sal. 11:5.)

  Jehová kätä kukwe niere nie nitre ji ngwanka käne yebiti angwane, ¿Noé ye erere ni raba ja ngwen ño? (Gén. 6:22; 1 Juan 5:3.)

 • Ñäkädre Génesis 7:1-9 yebätä.

  Noé ngite akwa Jehová kräke nämene ja ngwen metre, ¿ye raba ni dimike ño? (Gén. 7:1; Pro. 10:16; Isa. 26:7.)