Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 6: Monso iti töi kwin, iti töi käme

Kukwe kira 6: Monso iti töi kwin, iti töi käme

CAÍN bätä Abel mike ñärärä. Nibu niena kri. Caín namani nura nökö; nämene kri ngwä bätä jondron kwetadre nökö.

Caín aune Abel tä jondron kukwe ngöböi

Abel nämene obeja ngübare; tö nämene obeja kia ye ngübai. Ye nämene nirien krikri, aune obeja nämene nemen kabre ngübadre Abel ie.

Caín bätä Abel nikani jondron ngwena biandre Ngöböi. Caín nikani nura nökani kwe ye ngwä ngwena. Abel nikani obeja bäri kwin ngwena. Abel bätä jondron biani kwe ye käi namani juto Jehovabätä. Akwa Caín bätä jondron biani kwe ye ñaka käi namani juto Jehovabätä. ¿Ñobätä gare mäi?

Abel jondron biani  ye namani bäri ütiäte Cainkwe yekrä, akwa ye ñan aibebätä. Ñobätä ñan aune Abel abokän töi kwin, nämene Jehová aune eteba tarere. Akwa Caín abokän töi käme; ñaka eteba tarere.

Yebätä Cainkwe ja töi kwitadre Ngöbökwe niebare ie. Akwa Caín käkwe ñaka mikani täte. Namani rubun krubäte Ngöbö namani Abel tarere yebätä. Caín käkwe niebare Abel ie: ‘Brän tirete.’ Niaratre namani kaibe angwane, Caín käkwe eteba metani dokwäte. Metani ja dibiti krubäte aune kämikani kwe. Caín käkwe kukwe käme krubäte nuainbare, ¿ñan ererea?

Caín tä ngitie Abel murie kitani kwe yebätä

Abel kämikani akwa tä törö Ngöbö ie. Abel ye töi kwin, aune Jehová ñaka nitre ye erere käi kwitekä jabiti. Yebätä Ngöbö Jehová käkwe Abel gaikröta. Ye ngwane Abel ñaka krütai jire, nünain kärekäre kwe Kä tibienbätä. Nitre ye erere mikadre gare jai ye kwin krubäte, ¿ñan ererea?

Akwa nitre Caín erere Ngöbö ñaka kain ngäbiti. Ye medenbätä, Caín käkwe eteba kämikani ye bitikäre, Ngöbökwe juani mobe mräkätre yebätä ja ngie nuin. Caín nikani nüne Kä madakänti ye ngwane, nikani ngwai ngwena iti jabe, aune ngwai ye namani muko kwe.

Ye bitikäre Caín bätä muko kwe monsoi namani. Adán bätä Eva monsoi mada brare bätä merire ye käkwe ja mikani gure aune monsoi namani arato. Jötrö ngwarbe ni namani kwati Kä tibienbätä. Ani ruäre mike gare jai.

Génesis 4:2-26; 1 Juan 3:11, 12; Juan 11:25.kukwe ngwantarita

 • ¿Caín bätä Abel käkwe sribi meden nuainbare?
 • ¿Caín bätä Abel käkwe dre biani Jehová ie?
 • ¿Ñobätä Jehovakwe jondron Abelkwe ye kani ngäbiti aune ñaka Cainkwe ye kani ngäbiti kwe?
 • ¿Caín ye töi nämene ño aune Jehovakwe dre niebare ie?
 • Caín namani tirete angwane, ¿dre nuainbare kwe eteba yebätä?
 • Caín käkwe eteba mürie ketani ye bitikäre, ¿dre namani bare niara yebätä?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Génesis 4:2-26 yebätä.

  Caín käkwe ja mikani kukwe tare te, ¿ye Jehová käkwe mikani gare ño? (Gén. 4:7.)

  ¿Dre nämene Caín brukwäte ye bämikani ño kwe? (Gén. 4:9.)

  Ni ñaka ngite mürie ketadre, ¿ye tuin ño Jehovai? (Gén. 4:10; Isa. 26:21.)

 • Ñäkädre 1 Juan 3:11, 12 yebätä.

  ¿Ñobätä Caín namani rubun krubäte aune ye kätä dre mike gare ja tökrä nie? (Gén. 4:4, 5; Pro. 14:30; 28:22.)

  Ni mräkätre jökrä käkwe ja mikadre Jehová ye rüere, akwa ni raba ja ngwen metre, ¿ye Biblia kätä mike gare ño? (Sal. 27:10; Mat. 10:21, 22.)

 • Ñäkädre Juan 11:25 yebätä.

  Nitre mürie ketata kukwe metre nuainbätä, ¿yekrä Jehová kätä dre käbämike? (Juan 5:24.)