Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 10: Ñü kri krubäte

Kukwe kira 10: Ñü kri krubäte

NITRE nämene jubäre ye nämene ja ngwen jankunu käne ye erere. Ñü kri räkäin tibien ye ñaka namani mike metre jai. Nitre ye namani Noé kötaire krubäte. Akwa ye ñaka nuainbare raire kwetre.

Nitre aune jondron nire ye tä nikenkä ñu kri yebätä

Batibe ñü jatani näkäin tibien. Ñö kubote iante ye erere ñü kä kwinbätä näkäni kä tibienbätä. ¡Noé käkwe kukwe metre niebare! Akwa ye ngwane ñaka namanina nändre gwä arka yete nitre yekrä. Ñan ñobätä aune Ngöbö Jehová käkwe jukwe ye dikani kwin.

Jötrö ngwarbe kä kiare ye jökrä nikani ñöte, ñö krikri nen ye erere namani tuin. Kri krikri bätä jä ye dianka namani kwe aune kä ngö namani krubäte. Nitre namani nikenkä, aune nikani ngutuä bäri mente kwin yebiti. ¡Jukwe nämene tikani ye ngwane, niaratre käkwe Noé kukwei mikadre täte bätä rikadre arkate näre namanintre nütüre! Akwa ñaka namanina nändre kräketre.

Ñö namani nirien bäri jankunu, ñü näkäni tibien köbö gre ketebu dibire aune rare. Ñö ye niabare ngutuä bäri krikri ye jökrä bitita. Ngöbökwe niebare ye erere, nitre bätä jondron nire ñaka nämene arkate ye jökrä ngatani. Akwa jondron jökrä nämene kä teri ye namaninte kwäre.

Noé bätä monsotre kwe ye käkwe arka sribebare kwin krubäte. Ñö ye käkwe kaninkä kwin, aune namani nakainkä ñöbiti. Ñü ñaka namanina näkäin tibien ye ngwane, Ñänä trä namani. ¡Kä namani tuin bä nuäre! Ñö aibe namani Kä jökräbiti tibien. Aune arka aibe namani nakainkä ñöbiti.

Arka tä ñöbiti

Nitre krikri ye ñaka namanina. Ñaka namanina nitre mikakäre ja tarenike. Meye bätä nitre mada töi käme yebe gwaire jökrä krütani. Akwa, ¿dre nakaninkä rün yebätä?

Nitre krikri ye rün ñaka ni kä tibienbätä ne erere. Ye angeletre kä kwinbiti jatani kä tibienbätä nünankäre ni ne erere. Ye medenbätä, ñü kri näkäni tibien ye ngwane ñaka krütani nitre mada yebe. Ja sribebare ni kä tibienbätä erere kwetre ye tuanimetre kwetre, biti nikaninta kä kwinbiti angeletre ye erere. Akwa ñaka tuanimetre nüne angeletre Ngöbökwe yebe. Namanintre angele Satanakwe. Bibliabätä angeletre ye kädekata chokalitre.

Ngöbökwe mürie mikani mate aune ñö namani ngrötö. Sö krärike ye bitikäre arka namaninkä ngutuäbiti kwin. Kä nikani kabre ta aune, nitre nämene käteri ye ie kä aune ngutuä krikri namani tuin. Ñö namani ngrötö jankunu.

Ye bitikäre Noé käkwe nukwä drüne kädekata kwerbo juani jubäre. Nukwä ye namani nakainkä jötrö ngwarbe biti namani nüketa, kä ñaka namani kwen ie rabakäre yebätä. Namani nuainne jankunu bätä namani nüketa ye ngwane namani mataneme arka yebiti.

Ütü kwati

Ñö ngrötanina ye Noé tö namani gai, ye medenbätä ütü juani kwati mada kwe. Ütü ye nükaninta arato, kä ñaka kwani ie rabakäre yebätä. Noé käkwe ütü juaninta bobukäre, aune nükaninta kri olibo kä ngwena tute. Ñö ngrötanina. Noé käkwe ütü juaninta bämäkäre, aune mrä mada ütü ye ie kä kwani nötare nünankäre.

Ngöbökwe blitabare Noé yebe. Niebare kwe ie: ‘Näin timon arkate. Mä mräkä bätä jondron nire ye jökrä mä rika ngwena jabe.’ Kä kwati biti bäri nuabare kwe arkate. Niaratre namaninta jubäre aune nire. ¡Kä namani juto krubäte niara yebätä ye mäkwe bämika ja töibätä!

Génesis 7:10-24; 8:1-17; 1 Pedro 3:19, 20.



kukwe ngwantarita

 • Ñü jatani näkäin tibien ye ngwane, ¿ñobätä ñaka namanina nändre nitre kräke arkate?
 • ¿Jehová käkwe ñü mikani näkäin köbö kwäbe te aune ñö ririabare nuäi?
 • Kä jatani niken ñöte angwane, ¿dre namani bare arka yebätä?
 • ¿Nitre krikri ye namaninte nire ñü kri ye bitikäre? ¿Dre namani bare niaratre rün yebätä?
 • ¿Sö nikani krärike ta ye bitikäre dre namani bare arka yebätä?
 • ¿Ñobätä Noé käkwe kwerbo ye juani jubäre?
 • Ñö ngrötanina, ¿ye ñokänti namani gare Noé ie?
 • Noé bätä mräkätre käkwe nuabare kä kwati biti bäri, ¿ye bitikäre Ngöbökwe dre niebare ie?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Génesis 7:10-24 yebätä.

  ¿Jondron jökrä nire Kä tibienbätä ye ganinte? (Gén. 7:23.)

  ¿Kä nikani nuäi ta aune ñö ye ngrötani? (Gén. 7:24.)

 • Ñäkädre Génesis 8:1-17 yebätä.

  Jehová ñaka ja töi kwitani Kä tibien nekrä, ¿ye Génesis 8:17 kätä mike gare ño? (Gén. 1:22.)

 • Ñäkädre 1 Pedro 3:19, 20 yebätä.

  Angeletre käme nikaninta kä kwinbätä yekrä ¿kukwe meden ñäkäbare? (Jud. 6.)

  Jehová käkwe Noé bätä mräkätre kwe mikani kwäre, ¿ye kätä ni dimike ño tö ngwankäre ie? (2 Ped. 2:9.)