Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe 1: Jondron sribebare ye ngwane kä nikani ta nemen ñü Kri näire

Kukwe 1: Jondron sribebare ye ngwane kä nikani ta nemen ñü Kri näire

¿Nirekwe Kä tibien bätä kä kwinta sribebare? ¿Ñänä, Sö, muke bätä jondron jökrä Kä tibienbätä ye sribebare ño? Biblia kätä mike gare metre Ngöbökwe jondron jökrä sribebare. Ye medenbätä, jondron jökrä sribebare ño ye tikani Bibliabätä ye tärä ne kätä mike gare.

Kena Ngöbökwe nitre üaire niara erere sribebare mikata gare nie. Ye abokän angeletre. Akwa Kä tibien ye sribebare nikrä. Ye medenbätä, Ngöbökwe ni brare bätä meri sribebare kädekani Adán bätä Eva aune mikani nüne kwe kä bä nuäre te. Akwa niaratre käkwe ñaka Ngöbö mikani täte yebätä ja nire käre nianinte kän.

Adán sribebare ye ngwane nemen Ñü kri näkäni tibien ye ngwane, kä nikani 1.656 ta. Kä ye ngwane nitre kwati töi käme käkwe nünanbare. Kä kwinbiti nitre üaire ñaka tuin nie, Satana bätä angeletre käme ye nämene. Kä tibienbätä abokän, Caín bätä nitre kwati käme nämene, ye ngätäite nitre krikri dite krubäte nämene. Akwa nitre töi kwin nämene Kä tibienbätä arato… Abel, Enoc bätä Noé. Kukwe KENA nekänti nikwe ja tötikai nitre jökrä nebätä aune kukwe namani bare yebätä.

Jondron nire tä kä bä nuäre Edén yete