Tärä aune täräkwata dianka raba jai yebiti mäkwe ja tötika Bibliabätä kukwe jene jenebätä. Tärä grababare aune video nitre blitaka kisebiti kräke tä kukwe keta kabrebiti. Mäkwe kukwe keteiti dianka jai recuadro yebätä aune mäkwe clic mika Känändre nieta yekänti täräkwata meden meden tärä aune formato medenbiti tärä kukwe yebiti mikakäre ñärärä. Kukwe ruäre tike tärä känänkäre.