Diandrekä:

(Jeremías 1:17)

 1. Kä kite

  ngwen ye ngwane.

  Ti töita diribätä.

  Akwa matare,

  ñüta näkäin tibien...

  Ti tönibi ja mikaite gwi,

  ja düke.

  (BOBUKÄRE)

  Ja töi kwinbiti tita ja di,

  kärere Ngöbö ie.

  Tita juto kukwe driekäre,

  ye bäri kwin.

  Tita kukwe driere ye ngwane,

  ti ñaka tä kaibe.

  Jehová tä näin tibe, kä jürä

  ñan tibätä.

 2. Jehová tä

  ti kriemike

  ye käi juto tibätä.

  Tita tarere

  ye gare metre ie.

  Tita mike täte ye törö

  käre ie.

  (BOBUKÄRE)

  Ja töi kwinbiti tita ja di,

  kärere Ngöbö ie.

  Tita juto kukwe driekäre,

  ye bäri kwin.

  Tita kukwe driere ye ngwane,

  ti ñaka tä kaibe.

  Jehová tä näin tibe, kä jürä

  ñan tibätä.