Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NITA JA NGWEN ÑO

Ñaka ngwian ganinte ngwarbe

Ñaka ngwian ganinte ngwarbe

Jesukwe nitre brare 5,000 aune meritre bätä monsotre bukani, ye bitikäre niebare kwe nitre ja tötikaka kwe yei: “Ban oto nebete se ñan rikadre ngwarbe jire chi, abkokäre ükekrö jökrä” (Jn 6:12). Ban oto namaninte ye ñaka kitaninkä yebiti Jesús bämikani nämäne debe bien Jehovai niara abokän mantiame yebätä.

Ngwian bianta ja töi jeñebiti Ngöbö kräke kä nengwane yebiti Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä tätre ja di ngwen sribi nuainne kwin ja ngwankäre Jesús erere. Ñodre, kä Warwick (Nueva York) yekänti central mundial sribebare mrä ye ngwane, ju ye sribedre jondron ñobiti ye erere kökani ne kwe ñaka ngwian kitadrekä ngwarbe.

¿JUTA NGÖBÖKWE TÄ JONDRON BIEN NIE YE NI RABA NGÜBAREBITI ÑO KWIN?