Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NITA JA NGWEN ÑO

¿Ni raba nitre mrä kukwebätä ye kite ño Jehová mikakäre täte käre?

¿Ni raba nitre mrä kukwebätä ye kite ño Jehová mikakäre täte käre?

Ni kukwe driekä mrä ye nita kite kukwe driekäre käre aune kä jutobiti ngwane, ni ye tä nemen kukwe driekä kwin krubäte (Pr 22:6; Flp 3:16). Ni rabadre dre nuainne ni ja tötikaka nikwe dimikakäre ne kwe kukwe driedre kwin kwe ye ani mike gare ketamä jai:

  • Ni ja tötikaka nikwe raba kukwe driere konkrekasion yebe niedre ie ngwane, bengwairebe nikwe kitadre kukwe driekäre (km 8/15 pág. 1). Ñobätä ütiäte krubäte niarakwe kukwe ükadrete kwin jai ne kwe rabadre kukwe driere bämän kratire kratire ye nikwe mikadre gare ie (Flp 1:10). Nitre ie nita kukwe driere yebätä nikwe blitadre kwin (Flp 4:8). Ni kukwe driekä mrä ye raba kukwe driere ni umbre nitre braibe kukwe driekä jie ngwanka aune nitre kukwe driekä mada yebe ne kwe kukwe rabadre gare krubäte ie ye nikwe niedre ie (Pr 1:5; km 10/12 pág. 6 párr. 3).

  • Ni ja tötikaka nikwe ja ngökadre ñöte ye bitikäre, nikwe dimikadre aune tötikadre jankunu kukwe driekäre, metrere ni täbe niara tötike tärä “Ngöbö taredre” yebiti ye ngwane (km 12/13 pág. 7).

  • Nita niken kukwe driere ni kukwe driekä mrä yebe ngwane, nikwe kukwe ükadrete nuäre jai kukwe driekäre. Niarakwe blitadre ngwane, nikwe kwin niedre ie. Nikwe kukwe niedre ie dimikakäre kukwe driere bäri kwin (km 5/10 pág. 7).