Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NITA JA NGWEN ÑO

Ni mräkä kitadrekä kukwebätä ye ngwane nikwe ja ngwandre metre

Ni mräkä kitadrekä kukwebätä ye ngwane nikwe ja ngwandre metre

Video Jehová tä kukwe ükete yei ja ngwandre metre: Nire ja mikani ngite aune ñan tö ja töi kwitai yebätä kä mikadrekä ye mäkwe tua, biti mäkwe kukwe ngwantarita ne mika gare:

  • ¿Kukwe meden käkwe Sonia rün aune meye nämene ja ngwen metre ye nuaninte?

  • ¿Dre käkwe Sonia rün aune meye dimikani ja ngwen metre jankunu Jehovai?

  • ¿Sonia rün aune meye ja ngwani metre Jehovai ye Sonia dimikani ño?