Video Jehová tä kukwe ükete yei ja ngwandre metre: Nire ja mikani ngite aune ñan tö ja töi kwitai yebätä kä mikadrekä ye mäkwe tua, biti mäkwe kukwe ngwantarita ne mika gare:

  • ¿Kukwe meden käkwe Sonia rün aune meye nämene ja ngwen metre ye nuaninte?

  • ¿Dre käkwe Sonia rün aune meye dimikani ja ngwen metre jankunu Jehovai?

  • ¿Sonia rün aune meye ja ngwani metre Jehovai ye Sonia dimikani ño?