Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Nitre nübaita gätäbätä ngutuä mrente Cook yekänti.

NITA DIRIRE AUNE JA NGWEN ÑO KUKWE JA JIE NGWANKÄRE Septiembre 2017

Kukwe nieta tärä driekäre

Täräkwata Ngöböta kukwe kwin mike gare nie ye driedre ño bätä nitre ja tötikaka krikri aune Biblia yebätä kukwe metre keteiti mikadre gare. Kukwe nieta ye erere bäsi mä raba ükete jai kukwe driekäre.

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Kukwe ükaninteta Jehová mikakäreta metre täte

Templo mikani tuare Ezequiel ie ye käkwe mikani gare nitre judío jänikani ngite yei kukwe ükaiteta Jehová mikakäreta metre täte.

NITA JA NGWEN ÑO

¿Jehová mikata metre täte ye ñobätä tuin ütiäte krubäte nie?

Jehová mikadre metre täte ye tä ükaninte kwin. Jehová gare nie aune ni raba niara mike täte ye kwin krubäte ni kräke, ¿kukwe yebätä nita töbiketari mantre jetebe ya?

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Nitre israelita mikaninta kwäre ye bitikäre kukwe kwin namani kwetre

Templo mikani tuare Ezequiel ie yebiti käbämikani kukwe ükaiteta Jehová mikakäreta metre täte aune nitre nünain keteitibe, ja dimikai kwärikwäri kwetre aune nünain jäme kwetre jabe.

KUKWE ÜTIÄTE BILBIABÄTÄ

Nita ja ngwen metre Jehovai ye köböire kukwe kwin tä nemen nikwe

Kukwe nieta Sadrac, Mesac aune Abednego yebätä ye raba ni dimike ja ngwen metre jankunu Jehovai.

NITA JA NGWEN ÑO

Ni nuateta ye ngwane nikwe ja ngwandre metre

Jesukristo nuaninte ye ngwane ja ngwani metre kwe jankunu Ngöböi. Ni töi mikadre ja dibiti ñaka ja ngwen metre ye ngwane, ¿ni raba ja ngwen metre jankunu Ngöböi?

NITA JA NGWEN ÑO

Ni mräkä kitadrekä kukwebätä ye ngwane nikwe ja ngwandre metre

Ni mräkä kitakata kukwebätä ye ngwane, ni nuateta ne kwe nikwe ñaka ja ngwandre metre Jehovai. ¿Dre käkwe ni dimikai ja ngwen metre jankunu?

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

¿Nita käre Ngöbö mike täte ya?

Daniel nämene käre Ngöbö mike täte. Jehová mikakäre täte niara ñaka kukwe mada mada ye tuanimetre ja töi kwite.

NITA JA NGWEN ÑO

¿Ni raba nitre mrä kukwebätä ye kite ño Jehová mikakäre täte käre?

Ni kukwe driekä mrä ye nikwe kitadre kukwe driekäre käre aune kä jutobiti. Nikwe niaratre dimikadre nemen ni kukwe driekä kwin krubäte.