Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NITA JA NGWEN ÑO

Mäkwe diri bäri kwin: nitre tö kukwe mikai gare bäri jai ye mäkwe nübai gätäbätä

Mäkwe diri bäri kwin: nitre tö kukwe mikai gare bäri jai ye mäkwe nübai gätäbätä

ÑOBÄTÄ ÜTIÄTE: Nita nemen gätäbätä ye ngwane nita kantare Jehovai aune nita käikitekä bämän kratire kratire (Sl 149:1). Nikwe niara mikadre ño täte ye tä nemen gare nie arato (Sl 143:10). Nitre tö kukwe mikai gare bäri jai aune nitre ja tötikaka Bibliabätä tä kite ja ükökrö ye ngwane tätre nirien bäri drekebe kukwe ja üairebiti.

NUAINDRE ÑO:

  • Mäkwe nitre ngwan biare gätäbätä. Nitre rabaira ja tötike Bibliabätä ye ngwane batibe mäkwe ngwandre gätäbätä jabe mäkwe ñaka nütü (Rev 22:17).

  • Gätä nuainta ño aune kukwe meden kädriei gätä madate ye mäkwe mika gare nire törba kukwe mikai gare bäri jai yei. Täräkwata nitre nübaikäre gätäbätä, video ¿Gätä nuainta ño nunkwe? aune täräkwata ¿Nire nire tä kukwe Jehovakwe nuainne ni näire? yebätä kukwe ja tötikara 5 aune 7 yebiti mäkwe nuain.

  • Mä raba dimike mäkwe nie ie. Ñodre, mä raba niken ngwena gätäbätä o dän meden kitadre kwe jabätä mä raba niere ie. Mäkwe täkä ken gätäte aune mäkwe tärä o täräkwata jakwe yebätä kukwe känä ben. Mäkwe mika gare ja mräkätre madai.