Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Kukwe drieta meri iti ie aune ngängän ie Bengala Occidental (India).

NITA DIRIRE AUNE JA NGWEN ÑO KUKWE JA JIE NGWANKÄRE Septiembre 2016

Kukwe nieta tärä driekäre

Ni raba täräkwata La Atalaya aune kukwe metre Bibliabätä tä mike gare Ngöbö töita nibätä ye driere ño. Kukwe nieta ye erere bäsi mä raba ükete jai kukwe driekäre.

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Nikwe nändre kukwe Jehovakwe jiebiti

¿Nändre kukwe Jehovakwe jiebiti ye dre gärätä? Ni Salmo 119 tikaka yekwe kukwe kwin bämikani ni kräke.

NITA JA NGWEN ÑO

Monso chi rükadre ni ngäbiti jukwete ye ngwane dre nuaindre

¿Nikwe dre nuaindre, aune nikwe nitre rüne ye mikadre ño ütiäte ja?

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

“Jehová ti dimikaka”

Jehová tä ni kriemike ño ye bämikata jondron ruärebiti ye kädrieta Salmo 121 yebätä.

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Ni sribebare kwin krubäte

Ngöbökwe jondron sribebare yekwe David töi mikani ñan krütare ye mikani gare kwe Salmo 139 yebätä.

NITA JA NGWEN ÑO

Mätä ni tötike Bibliabätä ye ngwane ñaka ne nuain

¿Nikwe ñaka dre nuaindre ne kwe kukwe Ngöbökwe ye matadre nitre ja tötikaka ye brukwäte?

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

“Jehová kri aune käikitadrekä kä jökräbiti tibien”

Jehová tä nitre niara mikaka täte ngübare ye namani tuin ño David ie ye kädrieta Salmo 145 yebätä.

NITA JA NGWEN ÑO

Mäkwe diri bäri kwin: nitre tö kukwe mikai gare bäri jai ye mäkwe nübai gätäbätä

Nitre ja tötikaka Bibliabätä aune nitre tö kukwe mikai gare jai tä kite ja ükökrö ye ngwane tätre nirien bäri drekebe ja üairebiti.