Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe nieta tärä driekäre

Kukwe nieta tärä driekäre

¿MÄ TÖRBA KUKWE METRE YE MIKAI GARE JAI?

Kukwe ngwantarita: Ni o ni mräkä tare nikwe krütadre nikän ngwane, ¿raba nüketa nire raba ruin mäi?

Texto: Jn 5:28

Tärä: Täräkwata ne tä kukwe ngwantarita ye mike gare aune kukwe ketarike mada nitre tä ngwentari jai ye mike gare arato.

NIKWE KUKWE METRE YE DRIEDRE

Kukwe ngwantarita: ¿Ngöbö tare nikwe ye ni raba bämike ño?

Texto: 1Jn 5:3

Tärä: Nita Ngöbö kukwei mike täte ye ngwane nita bämike niara tare nikwe.

¿ERAMETRE NITRE KRÜTANINA YE RÜKAITA NIRE? (T-35)

Kukwe ngwantarita: Kä kwatire kwatire te, nitre kwati tä fiesta käi ngwen juto jabätä nitre krütanina ye ngwankäre törö jai. ¿Ni mräkätre tare nikwe krütani nikän ye nikwe tuaita raba ruin mäi?

Texto: Hch 24:15

Tärä: Nitre krütanina rükaita nire ye raba mate ño mäbätä ye täräkwata chi ne tä mike gare. [Raba ngwane, video ¿Nitre krütanina ye kräke kukwe kwin tärä ya? ye mäkwe mika tuare].

MÄKWE BLITAI DREBÄTÄ MÄKWE TIKA JAI

Mäkwe blitai drebätä mäkwe tika jai nieta käne ye kwrere.