Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NITA JA NGWEN ÑO

Ja tötikadre kwin blitakäre gätäte

Ja tötikadre kwin blitakäre gätäte

Blitata kwin gätäte ye tä ja mräkätre konkrekasionte mike dite (Ro 14:19). Nire tä blite ye tä nemen dite arato (Pr 15:23, 28). Yebätä, nikwe ja di ngwandre blite bati gätä nuainta batire batire yete. Ruäre ngwane ñaka ni kädekai blitakäre, yebätä bäri kwin nikwe kukwe keta kabre täräi mikadrekä jai kädriekäre.

¿Blitadre kwin gätäte ye dre gärätä?

  • Ye abokän kukwe nuäre, merebe niedre aune blitadre jötrö. Ni raba blite 30 segundo o bäri chi.

  • Nikwe kukwe niedre ja kukwei jeñebiti ye bäri kwin.

  • Nitre mada tä kukwe niere ye ñan arabe nikwe niedreta.

¿Nikwe blitadre kena ye ngwane nikwe dre nuaindre?

  • Nikwe blitadre jötrö aune metre ta.

¿Kukwe ngwandretari ye mikadrera gare metre ye ngwane nikwe dre nuaindre?

  • Texto tä kukwe ye mike gare ño metre yebätä nikwe blitadre.

  • Kukwe ye tä mate ño nibätä ye nikwe niedre.

  • Ni raba kukwe ye nuainne ño ye nikwe mikadre gare.

  • Kukwe namani bare ye tä kukwe ye mike gare ño ye nikwe kädriedre.