Känändre nekänti

Indice yete känändre

Nitre nübaita gätäbätä.

NITA DIRIRE AUNE JA NGWEN ÑO KUKWE JA JIE NGWANKÄRE Octubre 2016

Kukwe nieta tärä driekäre

Ni raba täräkwata ¡Despertad!, täräkwata nitre nübaikäre gätäbätä aune kukwe metre Bibliabätä tä mike gare nita krüte ye ngwane dreta nakainkä ye driere ño. Kukwe nieta ye erere bäsi mä raba ükete jai kukwe driekäre.

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

“Mäkwe tö ngwan Jehovai ja brukwä tätebiti”

Proverbios kapitulo 3 tä mike gare, nikwe tö ngwain Jehovai ngwane, kukwe kwin mikai nemen bare kwe ni kräke. ¿Mätä tö ngwen Jehovai ye raba nemen gare ño mäi?

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

‘Ñaka ja brukwä ngökamana’

Monso iti käkwe Jehová kukwei käi kwitaninkä jabiti ye ngwane, ja mikani ngite kwe nieta Proverbios 7 yebätä. ¿Kukwe blo nuainbare kwe ye tä dre driere nie?

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Ja ngwanta töbätä ye bäri ütiäte oro yebiti ta

Proverbios kapitulo 16 yekänti mikata gare ja ngwanta töbätä ye bäri ütiäte oro yebiti ta. ¿Ngöbö kukwei ye ñobätä ütiäte krubäte?

NITA JA NGWEN ÑO

Ja tötikadre kwin blitakäre gätäte

Blitata kwin gätäte ye tä ja mräkätre konkrekasionte mike dite aune nire tä blite ye tä nemen dite arato. ¿Blitadre kwin gätäte ye dre gärätä?

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Nikwe ja töi mikadre jäme ni mada kräke

Nitre Jehová mikaka täte tätre jäme jabe kwärikwäri. Nikwe kukwe Biblia ngwandre törö jai ñaka rabakäre rubun aune ja mäkäkäreta jäme ni madabe.

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

“Ji medenbiti monsokwe nändre ye mäkwe drie ie”

¿Mräträdre monsotrebätä ye ñobätä ütiäte krubäte tötikakäre? Proverbios kapitulo 22 yebätä kukwe kwin mikata gare nitre rüne aune meyere kräke.

NITA JA NGWEN ÑO

¿Mä tärä tarjeta de contacto jw.org ye bien nitre ie?

Tarjeta de contacto jw.org yebiti ni raba nitre töi mike kukwe känene Bibliabätä aune kukwe känene Internet yete.