Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NITA JA NGWEN ÑO

Nikwe jondron biandre ja kise jeñebiti Jehová kräke

Nikwe jondron biandre ja kise jeñebiti Jehová kräke

¿Ño ni raba jondron bien ja kise jeñebiti Jehová kräke? (1Cr 29:5, 9, 14). Nitre testiko Jehovakwe tä sribi nuainne ni käite bätä kä mada yekänti ye kräke ngwian biandre ño ye mika bike gare ruäre nete.

INTERNET YEBITI NGWIAN JUANTA O KAJA YETE NGWIAN KITATA YE KÖBÖIRE SRIBI NE NUAINTA:

 • SRIBI NGÖBÖKWE

  ju sribeta aune sribi nuainta sukursalte bätä oficina kukwe kwitakäre yete

  kwela jene jene ükaninte

  ja mräkätre sribikä köbö täte Ngöbö kräke

  nitre dimikata kukwe tare ye näire

  video sribeta, tärä bätä täräkwata imprimita aune mikata internet yete

 • NGWIAN KITAKATA KONKREKASION KRÄKE

  Ju Ja Ükarakrö ükateta aune ñö bätä ñotra ütiä bianta

  konkrekasion tä kukwe ükete ngwian juankäre sukursalte sribi ne kräke:

  • Ju Ja Ükarakrö aune Ju Gätä Krikri sribekäre kä jökräbiti tibien

  • Kukwe Ükateta Ja Mräkätre Kä Jökräbiti Tibien ye Dimikakäre

  • juta ükaninte tä sribi mada mada nuainne kä jökräbiti tibien

GÄTÄ KRIKRI REGIONAL AUNE GÄTÄ KRI CIRCUITO

Gätä krikri regional yete ngwian ükakröta sribi Ngöbökwe nuainkäre kä jökräbiti tibien. Gätä krikri regional, gätä kri circuito aune gätä kri känti nitre juta madate nübaita, ye ütiä bianta ngwian ükakröta yebiti.

Gätä kri circuito yete ngwian bianta ja töi jeñebiti ye ükakröta ju ütiä biankäre, ju gätä kri kräke ükatekäre bätä circuito tä sribi mada nuainne ye ütiä biankäre. Ngwian tä nemente ngwane, circuito ruäre tä ngwian ye bien nitre testiko Jehovakwe tä sribi Ngöbökwe nuainne kä jökräbiti tibien ye kräke.