Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ | HECHOS 4, 5

Ja ngwani dite kwetre blitakäre jankunu Ngöbö kukwei yebätä

Ja ngwani dite kwetre blitakäre jankunu Ngöbö kukwei yebätä

4:5-13, 18-20, 23-31

¿Ñokänti nitre apóstol namani ni dirikä erere? ¿Dre käkwe niaratre dimikani ja ngwen dite aune ja töi mike kwatibe blitakäre metre? Niaratre dikakabare Jesús Ni Dirikä Kri yebe aune ja kitanibätä kwetre (Hch 4:13). Jesús kukwe bämikani ye raba ni dimike dirire bäri kwin. Kukwe meden raba nemen gare nie niarabätä ye ani mike gare ruäre jai.

Texto meden känti kukwe keteitire keteitire nieta metre ye mäkwe känä.