Nitre testiko Jehovakwe tä Ju Ja Ükarakrö sribere juta Australia yekänti.

KUKWE JA JIE NGWANKÄRE GÄTÄTE Noviembre 2018

Kukwe nieta kukwe driekäre

Ni mräkätre krütanina ye nikwe tuaita yebiti blita kömika raba.

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

“¿Mätä ti tarere bäri ne ngwä ya?”

Pedro käkwe sribi o Gobran Ngöbökwe mikai käne jai ye namani nuaindre ie.

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Üai deme namani konkrekasion kristiana yebiti

Nitre 3,000 ja ngökani ñöte ye nämäne nüne juta jene jene te akwa gwairebe Ngöbö mikani täte kwetre.

NITA JA NGWEN ÑO

Sribidre gwairebe kukwe driekäre nitre blite kukwe jene jenebiti ie

¿Ño ja mräkätre raba sribire gwairebe ne kwe niaratre ñaka ja di ngwandre ngwarbe kukwe driekäre aune nitre ñaka rabadre töbike blo bätätre?

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Ja ngwani dite kwetre blitakäre jankunu Ngöbö kukwei yebätä

¿Dre käkwe niaratre dimikani ja ngwen dite aune ja töi mike kwatibe blitakäre metre?

NITA JA NGWEN ÑO

Kukwe drieta nitre kwati ngwärekri ye tä kukwe kwin mike nemen bare

¿Kukwe drieta karito yebiti ye köböire dre kwin namanina bare?

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Konkrekasion kristiana ükaninte mrä ye ja tuani kukwe tare ben

Jehová diebiti, nitre kristiano konkrekasion ükaninte mrä yete ye käkwe kä ngwani nüke jai kukwe tare yebiti ta, niaratre jatani bäri kwati aune nämänentre ja dimike kwärikwäri.

NITA JA NGWEN ÑO

Nikwe jondron biandre ja kise jeñebiti Jehová kräke

Ni raba kukwe keta käbre nuainne ngwian biankäre nitre testiko Jehovakwe tä sribi nuainne ni käite bätä kä mada yekänti ye kräke.