Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NITA JA NGWEN ÑO

Tärä Dre drieta tikani kukwe nuärebiti yebiti diridre ño

Tärä Dre drieta tikani kukwe nuärebiti yebiti diridre ño

Tärä What Can the Bible Teach Us? ye tärä Dre drieta ye kwrere. Tärä ye kwitai kukwe keta kabrebiti. Tärä kubu yebätä kukwe ja erebe drieta aune kukwe ye tä ükaninte ja erebe jatäri. Akwa tärä mrä ne abokänbätä kukwe ye tä tikani kukwe nuäre rükadre gare yebiti. Nitre ie tärä Dre drieta ñaka nüke gare kwin ye kräke tärä mrä ye sribebare. Tärä mrä yebätä apéndice ye täte kukwe ruäre aune kukwe párrafo ruärebätä ye mikata gare kukwe nuärebiti. Kapitulo yekänti kukwe ngwantari ñaka kena aune recuadro kukwe ngwankäreta törö ñaka mikani. Ñakare aune, kukwe meden Bibliabätä kädrieta párrafo keteitire keteitirebätä ye mikata gare kukwe braibebiti. Tärä Dre drieta, drieta käre ye erere tärä mrä ye drie raba arato, tärä mada drieta sö kratibätä akwa tärä mrä ye drie raba. ¿Kukweta ükaninte tärä mrä nuäre rükadre gare yebätä yebiti ni raba nitre tötike ño Bibliabätä?

KUKWE BRAIBE. Nita nitre tötike ño käre Bibliabätä ye erere nikwe nitre jökrä bäsi tötikadre, ñodre, tärä Dre drieta yebätä párrafo tä kratire kratire yebätä ñäkädre aune kukwe ngwandretari. Akwa ¿kukwe ruäre ñaka rükadre gare kwin nitre ie o ñäkä ñaka gare kwin täräbätä ietre ye ngwane nikwe dre nuaindre? Ye erere ngwane, nikwe nitre ye tötikadre tärä Dre drieta tikani kukwe nuärebiti yebiti. Kapitulo kratire kratire yekänti kukwe braibe tä yebiti nikwe nitre tötikadre aune ñäkädre akwle kwetre párrafo ketare ketare yebätä ye nikwe niedre ietre. Ni raba kukwe metre Bibliabätä ye driere minuto 15 näre nitre ie. Kukwe braibe ye bäri oto kia kapitulo ye kräke. Yebätä nikwe ja kitadre kwin kukwe yebätä aune nikwe töbikadre nitre ja tötikaka yebätä. Ja tötikadre párrafo yebätä angwane, ni raba kukwe braibe yebiti kukwe ngwenta törö.

KUKWE NIETA BÄRI MEREBE. Párrafo tä ükaninte ño jatäri ye ererebätä kukwe ruäre mikata gare kukwe nieta bäri merebe yekänti. Ni täi nitre tötike ye ngwane nikwe ja tötikai kukwe yebätä o ñakare ye tä gare nie.