Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ | MARCOS 13, 14

Nikwe ñaka ni kä nebätä jürä ngwandre jabätä

Nikwe ñaka ni kä nebätä jürä ngwandre jabätä

¿Nitre apóstol nuaninte ye ngwane ñobätä ja ngwani di nekä kwetre?

14:29, 31

  • Tö ngwani kwetre jai. Apóstol mada ye kräke Pedro käkwe ja ngwandi bäri metre Jesús ie nütübare kwe.

14:32, 37-41

  • Niaratre ñaka nämäne ja ngwen mokre aune ñaka orabare kwetre.

Jesús ganinkröta ye bitikäre, ¿dre käkwe nitre apóstol dimikani ñaka nitre kä nebätä jürä ngwen jabätä? ¿Ja mikani niaratre rüere yebiti ta dre käkwe niaratre dimikani kukwe driere jankunu?

13:9-13

  • Jesús kukwe niebare niaratre mikakäre mokre ye ngwani törö kwetre jai. Yebätä niaratre rüe jatani nakainkä ye ngwane nämänentre juto biare kä ngwankäre nüke jai.

  • Tö ngwani kwetre Jehovai aune orabare kwetre ie (Hch 4:24, 29).

¿Kukwe meden medenbiti ni nuate raba kä jürä mikakäre nibätä?