Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NITA JA NGWEN ÑO

JW Library yete kukwe känändre ño

JW Library yete kukwe känändre ño

JA TÖTIKAKÄRE:

  • Mäkwe ñäkä Bibliabätä aune texto köbö kwatire kwatire yebätä.

  • Mäkwe ñäkä Anuario, Ni Mikaka Mokre bätä ¡Despertad! aune tärä o täräkwata mada yebätä. Mäkwe ñäkäbiti “Marcadores” yebiti.

  • Tärä o täräkwatabätä ja tötikata gätäte yebätä mäkwe ja kita aune mäkwe täräi mikaka.

  • Mäkwe video tua.

GÄTÄTE:

  • Ni kukwe kädriekä tä texto känämana ye mäkwe känä. Mäkwe ñäkäbare kukwe medenbätä ye mäkwe känänta “Historial” yebiti.

  • Mä ñaka rikadre tärä keta kabre ngwena jai yekäre, kukwe kädrieta gätäte aune kantiko kantaita ye mäkwe känä JW Library yete. Kantiko mrä mrä mika jämi tärä kantakäre yebätä akwa niena JW Library yete.

KUKWE DRIEKÄRE:

  • Nire törba kukwe mikai gare bäri jai yebe mäkwe blita angwane, mäkwe kukwe ruäre JW Library yete ye mika tuare ie aune raba JW Library denkä ño bätä raba tärä, täräkwata o video denkä ño jai celular o tableta kwe yete ye mäkwe drie ie.

  • Texto Bibliabätä kwandre mäi yekäre mäkwe kukwe keteiti texto yebätä ye tika “Buscar” nieta yekänti.

  • Mäkwe video mika tuare keteiti. Ni gwi ye monsoi tärä angwane, video tä Mäkwe ja keta Jehovabe yekänti ye mika tuare. Mä raba video ¿Ñobätä ja tötikadre Bibliabätä? ye mike tuare ie töi mikakäre ja tötike Bibliabätä. Ni ye blite kukwe madabiti angwane, video tä niara kukweibiti ye mäkwe känä.

  • Bersikulo Bibliabätä kwitani kukwe madabiti ye mäkwe mika tuare ni gwi yei. Mäkwe bersikulo ye känä, mäkwe clic mika número yebiti biti mäkwe clic mika símbolo kä te yebiti texto kwitani kukwe jene jenebiti ye mikakäre ñärärä.