Jehovakwe ni kadre ngäbiti ju kwe yete yekäre ja ketadre ben, tö ngwandre ie aune kukwei mikadre täte. Jehová tä dre mike ñärärä ja ketamuko kwe yebätä ye nieta Salmo 15 yebätä.

NI KA NGÄBITITA JEHOVAKWE JU KWE YETE YE RABADRE...

  • ...kukwe metre niere.

  • ...ñaka ni ngökö jire aune töi tätre kwatibe ye erere.

  • ...nitre mada Jehová mikaka täte ye mike tuin ütiäte jai.

  • ...kukwe nieta kwe ye nuainne, ñaka rabadre nuäre kräke akwa nuaindre kwe.

  • ...nitre tä jondron ribere jai ye dimike akwa ñaka jondron täri.

NI KA NGÄBITITA JEHOVAKWE JU KWE YETE YE ÑAKA RABADRE...

  • ...kukwe ngwarbe niere ni madabätä o kukwe ngwarbe kädriere ni madabe.

  • ...ni mada mike tuin ngwarbe jai.

  • ...kraire ja mräkätre kukwebätä yebätä.

  • ...ja kete nitre ñaka Jehová mike täte o kukwei mike täte yebe.

  • ...jondron nuainne ngwian täri.