Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ | MATEO 25

“Munkwe mokre jabti”

“Munkwe mokre jabti”

25:1-12

Jesukwe kukwe bämikani meritre ni jätä kaibe deme yebätä nitre ja tötikaka ben näin kä kwinbiti ye kräke, akwa ye tä kukwe ütiäte mike gare nitre kristiano jökrä kräke arato (w15 15/3 pág. 12-14). “Munkwe mokre jabti, [...] ñobtä ñan angwane köbö mdente amne ñänä okwä nuäi angwane ti jatadita abko gare ñakare munye” (Mt 25:13, Kukwe Kuin Ngöbökwe, [WBT]). ¿Kukwe bämikani Jesukwe ye mä raba mike gare?

  • Ni brare tä ja mäkätekäre (bersikulo 1): Jesús.

  • Meritre kaibe deme töbätä nämene juto biare (bersikulo 2): Nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti tä juto biare sribi biani nuaindre ietre ye nuainkäre aune tätre trä ngitiekä nememe mrä (Flp 2:15).

  • Niebare ja dibiti: “¡Ni ja mikaka gure kitera nüke!” (bersikulo 6): Kukwe keta kabre tä mike gare Jesús köböra nüke.

  • Meritre kaibe deme ñaka töbätä (bersikulo 8): Nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti tä niken ni brare tä ja mäkätekäre ngäbiti, akwa niaratre ñaka ja ngwain mokre aune metre käre.

  • Meritre kaibe deme töbätä ye ñaka aceite biani meritre ñaka töbätä yei (bersikulo 9): Nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti täräi mikaikä mrä ye ngwane, kä ñaka rabaira ietre nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti ñaka ja ngwandi metre ye dimikakäre.

  • Ni brare nämene ja mäkätekäre nükani (bersikulo 10): Kukwe tare krubäte rabaira krüte ye ngwane Jesús rükai kukwe ükete nitre ben.

  • Meritre kaibe deme töbätä nikani ni brare nämene ja mäkätekäre ben gwi angwane, jukwe dikani (bersikulo 10): Nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti ja ngwanka metre ye Jesús ükaikrö kä kwinbiti, akwa nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti ñaka ja ngwanka metre ye kräke kukwe kwin ñaka rabai.