Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe nieta tärä driekäre

Kukwe nieta tärä driekäre

TÄRÄKWATA NITRE NÜBAIKÄRE JESÚS JA NIRE BIANI NGWANKÄRE TÖRÖ JAI

Tärä: Nunta nitre nübaire gätä ütiäte krubätebätä. [Mäkwe täräkwata bian kati ie]. Köbö 11 abril yete, nun kwati krubäte käkwe ja ükaikrö kä jökräbiti tibien Jesukristo murie ketani ye ngwankäreta törö jai aune ye köböire dre kwin tä nemen nikwe ye mikai gare Bibliabiti ni jökrä kräke. Nunta nüne yekänti nuaindi kä medenkänti aune ora nuäibätä ye mikata gare täräkwata nebätä. Nunkwe mä ngübai.

¿DRE ABOKÄN GOBRAN NGÖBÖKWE? (T-36)

Kukwe ngwantarita: [Kukwe nieta kena täräkwata kia yebätä ye mäkwe mika tuare]. ¿Mä raba dre niere? ¿Gobran Ngöbökwe ye abokän tä ni brukwäte, kukwe bämikata jerekäbe o ye gobran kä kwinbiti niedre mäkwe?

Texto: Da 2:44; Isa 9:6

Tärä: Gobran Ngöbökwe yebätä kukwe metre rabadre gare mäi ye köböire dre kwin raba nemen mäkwe ye mikata gare täräkwata kia nebätä.

MÄKWE BLITAI DREBÄTÄ MÄKWE TIKA JAI

Mäkwe blitai drebätä mäkwe tika jai nieta käne ye kwrere.