Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Ni nübaita Jesús Ja Nire Biani Ngwainta Törö jai ye kräke juta Albania yete.

NITA DIRIRE AUNE JA NGWEN ÑO KUKWE JA JIE NGWANKÄRE Marzo 2017

Kukwe nieta tärä driekäre

Ni raba täräkwata La Atalaya aune kukwe metre Biblibätä tä blite kukwe Gobran Ngöbökwe yebätä ye driere ño. Kukwe nieta ye erere bäsi mä raba ükete jai kukwe driekäre.

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

“Tita mäbe mä dimikakäre”

Jehovakwe, Jeremías kädekani ni Ngöbö kukwei niekä ye ngwane, ja ñaka nämene nüke törö ie sribi ye nuainkäre. ¿Jehovakwe niara dimikani ño?

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Ñaka Jehová mikani täte jankunu kwetre

Nitre Israel nämene jondron bien kukwadre Ngöböi yebätä ja ngwandi käme kwetre ye Ngöbö ñan töibikaidi nütübare kwetre. Jeremías ñaka kä jürä ngwani jabätä kukwe käme nuain nämene nitre Israel yekwe ye mikakäre gare.

NITA JA NGWEN ÑO

Täräkwata ¿Nire nire tä kukwe Jehovakwe nuainne ni näire? yebiti ni tötikadre ño

Ni testiko Jehovakwe ye abokän ño, sribi meden nuainta kwetre aune tätre ükaninte ño ye mikadre gare ni ja tötikaka Bibliabätä ie täräkwata nebiti.

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Ni kä tibienbätä ja jie ngwain Jehová kukwei yebiti angwane rabai nüne kwin

Mekerabe juta Israel yete, nire nire käkwe ja jie ngwani Jehová kukwei yebiti, nünanbare kwin, jäme aune kä jutobiti kwetre.

NITA JA NGWEN ÑO

Täräkwata Mäkwe Ngöbö mika täte yebiti ni tötikadre ño

Jondron üai tä mikani yebiti kukwe metre Bibliabätä driedre nitre ie ñäkä ñaka gare yei.

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Nitre Israel Jehová käikwitaninkä jabiti

Jeremías nändre 500 kilómetros nememe ñö Éufrates yekänti dänkwä linore ye ükakäre, ¿yebiti Jehovakwe dre bämikani?

NITA JA NGWEN ÑO

Mäkwe mä mräkätre dimika Jehová ye ngwen törö jai

Ni tätre kukwe ükete jai Jehová mikakäre täte ja mräkätre yebe yekwe ni dimikai Jehová ngwen törö jai. ¿Kukweta nemen ni kisete ye ngwane nikwe kukwe ükadrete ño jai?