Känändre nekänti

Indice yete känändre

 DIRIDRE BÄRI KWIN

Mäkwe diri bäri kwin: mäkwe täräkwata driedi ño ye mäkwe ükate jai

Mäkwe diri bäri kwin: mäkwe täräkwata driedi ño ye mäkwe ükate jai
KWITE

ÑOBÄTÄ ÜTIÄTE: Täräkwata Kukwe ja jie ngwankäre yebätä kukwe nieta tärä driekäre ye kwin, akwa kukwe ye nieta jerekäbe. Mä raba niere ja kukweibiti. Mä raba kukwe ye niere bä jene, o kukwe meden nemen bäri ütiäte nitre kräke yebätä mä raba blite bentre. Ye erere ngwane, käne mäkwe ñäkä täräkwata yebätä, driedre ño nieta yebätä mäkwe ja tötika aune bämikani video yete ye mäkwe mika ñärärä; aune kukwe nieta nuainkäre ye ererebätä mäkwe ükate jai blitakäre.

NUAINDRE ÑO:

¿Kukwe nieta tärä driekäre ye erere mäkwe nuaindi?

JÄN

  • Mäkwe köbö kwin niei ni gwi yei aune drekäre mätä näin ye mäkwe niei ie biti mäkwe kukwe meden niedi kena ye mäkwe ükate jai. (Ñodre: “Tiki mäkänti ñobätä ñan aune...”).

  • Mäkwe kukwe ngwaintari ye bitikäre mäkwe dre niedi ñäkäkäre texto yebätä, aune texto ye bitikäre mäkwe dre niedi tärä driekäre yebätä mäkwe töbika. (Ñodre, ñäkäkäre bersikulo keteibätä, mä raba niere: “Biblia tä dre mike gare ye mike ñärärä”).

ÑAKARE

  • Kukwe täräkwatabätä ye meden raba tuin kwin mäi aune raba nemen ütiäte nitre kräke yebätä mäkwe blita.

  • Mäkwe töbika kukwe ngwantarikäre nitre ie ne kwe rabadre blite arato, akwa mäkwe ñaka mika jakaire. (Ñodre: täräkwata yebätä página 2 yekänti kukwe ngwantarita ye mäkwe ngwantari ie).

  • Mäkwe bersikulo dianka keteiti aune mäkwe ñäkäbätä. (Täräkwata ¡Despertad! yebiti nuain törbadre angwane, nuain raba ñobätä ñan aune täräkwata ye sribeta nitre ie kukwe ñaka gare krubäte Bibliabätä o ñaka tö ngwen kukwe mikata täte yei ye kräke).

  • Mäkwe kukwe ükate keteiti o ketebu jai kukwe ye raba ni ye dimike ño ye mikakäre gare ie.

KÄRE NE NUAINDRE

  • Mäkwe kukwe ngwantari mikakäre gare mä näinta känti ye ngwane.

  • Mäkwe kukwe tika jai ne kwe mä näinta ni yekänti ngwane mäkwe dre niedi ye rabadrera gare mäi.