Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NITA JA NGWEN ÑO

Nitre nübaibare ye nikwe kadre ngäbiti kwin

Nitre nübaibare ye nikwe kadre ngäbiti kwin

Köbö 23 marzo yete nikwe nitre 12 millón näre kai ngäbiti Jesús Ja Nire Biani Ngwainta Törö Jai yebätä. Jehovakwe ni kä tibienbätä kökanintarita ye abokän jondron kwin nuainbare kwe ni kräke aune ye köböire ni jökrä kwe kukwe kwin raba nemen ye ni kukwe kädriekä käkwe mikai gare (Isa 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23; Jn 3:16). Akwa köbö ütiäte yete ni kukwe kädriekä ye ñan aibe käkwe kukwe kwin bämikai. Nitre rükai gätä yebätä ye nikwe kai ngäbiti kwin arato (Ro 15:7). Ni raba dre dre nuainne ye ani mike gare ruäre jai.

  • Ni ñaka rabadre täkäni kwekebe tibien, ñakare aune nitre nübaibare aune nitre tibo ja üairebiti rükadre ye nikwe kadre ngäbiti kä jutobiti. Mäkwe kä mika kötare ja ngwärebätä aune mäkwe blita jäme.

  • Mäkwe nitre nübaibare ye mäkwe ka ngäbiti metrere, akwa mäkwe nitre mada ye ka ngäbiti arato ñobätä ñan aune täräkwata nitre nübaikäre ye biani ietre. Mäkwe mika täke ja ken aune Biblia jakwe yebätä mäkwe texto känä ben bätä mäkwe kanta ben kantiko mäkwe yebätä.

  • Kukwe kädriei ye bitikäre, törba kukwe mikai gare bäri jai ye mäkwe ngwantari ie. Ja mräkätre konkrekasion madate ja ükadrekrö yebätä munkwe kä mikadrekä jötrö ngwarbe angwane, mäkwe köbömika ni yei köbö mada ngwane. Mä raba niere ie: “Kukwe ye nibi tuin ño mäi ye ti törba gai. ¿Ñokänti ti raba blite bäri mäbe?”.