Jesús Ja Nire Biani Ngwanta Törö Jai juta Alemania yekänti.

KUKWE JA JIE NGWANKÄRE GÄTÄTE Marzo 2016

Kukwe nieta tärä driekäre

Kukwe nieta täräkwata Ni Mikaka Mokre aune täräkwata nitre nübaikäre Jesús Ja Nire Biani Ngwankäre Törö Jai 2016 ye driekäre. Kukwe nieta ye erere bäsi mä raba ükete jai kukwe driekäre.

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Ester käkwe Jehová aune juta kwe ye mikani käne jai

Murie keta raba akwa kä jürä ñaka namanibätä aune Mardoqueo dimikani kwe kukwe ükete ne kwe nitre judío ñaka murie ketadre (Ester 6-10).

DIRIDRE BÄRI KWIN

Mäkwe diri bäri kwin: mäkwe täräkwata driedi ño ye mäkwe ükate jai

Kukwe nieta täräkwata Ni Mikaka Mokre bätä ¡Despertad! driekäre ye ererebätä mä raba kukwe ükete jai blitakäre

NITA JA NGWEN ÑO

Nitre nübaibare ye nikwe kadre ngäbiti kwin

¿Nitre tibo ja üairebiti aune nitre nübaibare rükai Jesús Ja Nire Biani Ngwainta Törö Jai yebätä yei ja rabadre ruin kwin yekäre nikwe dre nuaindre?

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Kukwe tare nakaninkä Job yebätä akwa ja ngwani metre kwe

Jehová nämene bäri ütiäte Job kräke ye bämikani kwe (Job 1-5).

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Job nämene töbike krubäte niebare kwe

Job ja tare nikabare krubäte yekwe mikani töbike jene, akwa ye ñan aibätä ñaka namanina Ngöbö Jehová tarere (Job 6-10).

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Ni krütani gaikröta yei Job nämene tö ngwen

Ngöbökwe Job gaikröta ye nämene gare ie, olivo nötare ngätri mu tä kite betekäta ye erere (Job 11-15).

NITA JA NGWEN ÑO

Ni kökataribare ye köböire nitre gaikröta

Jehovakwe ni kökanintari ye köböire nitre gaikröta. Ni ñaka rabaira nitre muaire dobo meta ye näire, ñakare aune ni mräkätre rükaita nire ye nikwe käi ngwain juto jabätä.