Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NITA JA NGWEN ÑO

¿Nikwe dre nuaindre ne kwe nita ja tötike kaibe yekwe ni dimikadre bäri?

¿Nikwe dre nuaindre ne kwe nita ja tötike kaibe yekwe ni dimikadre bäri?

ÑOBÄTÄ ÜTIÄTE: Kukwe metre ye “ötai nuäi, ngraba nuäi aune nuäi nemen nguse aune ngraba nuäi kwin” ye ja tötika kaibe Kukwe Ngöbökwe yebätä tä ni dimike mike nüke gare kwin jai (Ef 3:18NGT). Arato tä ni dimike ja töi mike metre nitre töi käme ne ngätäite aune “Ngöbö kukwei kuin käta ni mike nüne kärekäre, ye [...] ket[e]te dime kisete” (Flp 2:15, 16). Nita ja tötike kaibe Kukwe Ngöbökwe yebätä ngwane, kukwe meden nita ribere jai ye erere ni raba denkä jai ja tötikakäre. Nita kä denkä jai ñäkäkäre aune ja tötikakäre Bibliabätä yekwe ni dimikadre bäri yekäre, ¿nikwe dre nuaindre?

NUAINDRE ÑO:

 • Nikwe bersikulo ruäre täräi mikadrekä aune Biblia imprimibare o Biblia tä celular o tableta nikwe yete ja tötikakäre nie yebätä nikwe kukwe tikadre

 • Nita ñäke Bibliabätä ye ngwane, nikwe kukwe ne ngwandretari jai: “Nire”, “dre”, “medente”, “ñongwane”, “ño” aune “ñobätä”

 • Dre dre nieta ye jökräbätä nikwe töbikadre. Tärä o jondron mada kukwe känänkäre yebiti ni raba kukwe keta kabre o bersikulo medenbätä ni tö ja tötikai ye känene

 • Kukwebätä nita ñäke ye raba ni dimike ño yebätä nikwe töbikadretari

 • Dreta nemen gare nie ye erere nikwe nuaindre köbö kwatire kwatire yete (Lu 6:47, 48)

VIDEO NITA JA TÖTIKE KAIBE YE TÄ NI DIMIKE KUKWE NGÖBÖKWE MIKE TUIN BÄRI ÜTIÄTE JAI YE MÄKWE TUA, BITI KUKWE NGWANTARITA NE MÄKWE MIKA GARE:

 • ¿Nita ja tötike kaibe yebätä nitre ruäre tä dre niere?

 • ¿Ñobätä nikwe oradre ja tötikadre ye känenkri?

 • ¿Dre raba ni dimike texto Bibliabätä ye mike nüke gare bäri kwin jai?

 • ¿Ñokäre ni raba tärä okwä jüke jene jene Biblia ja tötikakäre nie yebätä?

 • Nita ja tötike Kukwe Ngöbökwe yebätä ngwane, ¿ñobätä ütiäte krubäte nikwe töbikadretaribätä?

 • Kukwe tä nemen gare nie ye ngwane, ¿nikwe dre nuaindre?

“¡Tita mä kukwei tarere krubäte! Köbö kwatire kwatire tita töbiketaribätä” (Sl 119:97).